Z ostatniej chwili

Teleporady, czyli lekarz na odległość

2020-03-13 13:06:45 informacje
img

Pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej mogą skorzystać z teleporady, czyli „wizyty na odległość”. Takie rozwiązanie umożliwia kontakt z konkretnym specjalistą bez konieczności wizyty w placówce - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Z wizyt na odległość skorzystają m.in. pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy neurologicznych, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.

Telewizyta ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu. Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, a z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Bez wychodzenia z domu można skonsultować się także z lekarzem rodzinnym. Taką możliwość oferują placówki podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce.

Numery telefonów poradni w woj. śląskim można znaleźć na stronie:

http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/teleporady_-_wojewodztwo_slaskie_11_03_3.pdf

Page generated in 0.0159 seconds.