Z ostatniej chwili

Terapia zajęciowa dla osób z niepełnosprawnością

2020-01-29 11:25:53 informacje
img

30 osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, będzie uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację Oczami Brata. Do ich dyspozycji przygotowano 6 specjalnych pracowni – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

We wtorek 28 stycznia, w budynku VI LO im. J. Dąbrowskiego (ul.  Łukasińskiego 40) odbyło się oficjalne otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz miasta, instytucji miejskich, podopieczni fundacji oraz ich wychowawcy.

- Fundacja Oczami Brata doskonale odnajduje się w swojej pracy, a do tego potrafi pozyskiwać środki na swoją działalność – i to nie tylko miejskie, ale także zewnętrzne. Ta pracownia to świetnie wyposażone miejsce, w którym uczestnicy warsztatów na pewno będą czuli się doskonale. To najlepszy dowód, że po prostu warto pomagać – mówił podczas uroczystości zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej weźmie udział 30 osób z niepełnosprawnością. Rehabilitacja społeczna i zawodowa realizowana w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne przygotowane dla każdego uczestnika pozwoli na zwiększyć kompetencje i zaradność życiową, które przyczynią się do możliwości podjęcia pracy. Uczestnicy będą pracowali w 6 pięcioosobowych grupach terapeutycznych, każda z nich pozwala nabywać nowe umiejętności w pracowniach: introligatorskiej, artystycznej, sprzątającej, komputerowej, gastronomicznej oraz życia codziennego.

Na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2020 r. w budżecie miasta zabezpieczono 60 tys. zł. Pozostałe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas uroczystego otwarcia warsztatów przyszli uczestnicy otrzymali specjalne „pakiety startowe”. Były też oficjalne przecięcie wstęgi, tort oraz zwiedzanie pracowni.

Fundacja Oczami Brata powstała 16 stycznia 2014 r. i jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu prezesa organizacji Pawła Bilskiego. Misją fundacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, „oczami osób z niepełnosprawnością”.

Fundacja prowadzi pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania wspomagano-treningowe, Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności, projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, a także promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością, organizuje społeczność lokalną, realizuje projekt DOWN-LOVE – warsztaty z uczniami szkół, studentami na temat niepełnosprawności. Współrealizuje też projekt „Biuro Aktywizacji Społecznej”, wdrażając model asystentury społecznej oraz, przy wsparciu Urzędu Miasta, założyła Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.