Z ostatniej chwili

Trwa budowa Promenady Śródmiejskiej

2019-06-11 10:50:45 informacje
img

Promenada Śródmiejska powstaje na terenie dawnego ,,Węglobloku” między al. Wolności a ul. Śląską. Będą tam m.in. zadrzewiona aleja, otoczony ,,zielonym pierścieniem” plac rekreacyjny, a także miejsce spotkań. Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a ich finał zaplanowano latem 2020 r. Inwestycja warta jest blisko 6 mln zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Promenada Śródmiejska to element programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”.

- Obok budowy nowych boisk przy szkołach, kolejnych placów zabaw i rekreacji czy zwiększania długości dróg rowerowych, celem jest też poszerzanie i poprawa jakości terenów zielonych na gruntach miejskich w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, który obejrzał postęp prac przy budowie Promenady.

W przypadku Promenady Śródmiejskiej niezagospodarowany wcześniej teren blisko ścisłego centrum miasta stanie się przyjaznym miejscem spacerów i rekreacji na powietrzu. Najchętniej będą z niego zapewne korzystać mieszkańcy pobliskich bloków, którzy byli wśród inicjatorów uporządkowania i zagospodarowania tego terenu.

Część  obszaru pod inwestycję – czyli dawnych terenów składowych ,,Węglobloku” – była wykorzystywana wcześniej jako dziki parking. Prace budowlane musiała poprzedzić m.in. rozbiórka dwóch starych budynków gospodarczych, ogrodzeń oraz pozostałości zabudowy. Zdemontowano też schody terenowe, niedziałający maszt oświetleniowy oraz odcinek nieczynnego kanału sanitarnego. Obecny etap inwestycji obejmuje kompleksowe uporządkowanie terenu,  wytyczenie i utwardzenie traktów pieszych oraz przygotowanie miejsc do wypoczynku. 

Głównym elementem kompozycyjnym Promenady Śródmiejskiej jest aleja dla pieszych, biegnąca na linii wschód-zachód przez cały teren. Łączy plac wejściowy z placem centralnym - wielofunkcyjnym terenem sportowym z urządzeniami do ćwiczeń typu street workout. Na pokrytym bezpieczną nawierzchnią placu pojawią się też elementy małej architektury – stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie. Od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej plac odgrodzą od sąsiednich działek ogrodzenia gabionowe. Plac wejściowy i centralny okolą murki oporowe. Powstanie też brama wejściowa w formie pergoli. W południowej części placu centralnego znajdzie się przestrzeń z miejscami do siedzenia w formie amfiteatru. Cały plac otoczy rodzaj „zielonego pierścienia” – skarpy, która ograniczy uciążliwość odgłosów z pobliskiej arterii komunikacyjnej.

W ramach obecnych prac następują zmiany w ukształtowaniu terenu – tak aby nawiązywał do poziomów otoczenia i zrealizowanego przedłużenia ul. Śląskiej do al.  Bohaterów Monte Cassino. Dzięki nowym nasadzeniom zieleni cały teren zyska większy ład kompozycyjny.

Promenada będzie oczywiście oświetlona i monitorowana - w ramach miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, a także skanalizowana. Wody opadowe prowadzone będą w kierunku terenów zielonych. Obsługa komunikacyjna Promenady Śródmiejskiej ma się odbywać istniejącym zjazdem z al. Wolności – będą z niego korzystać pojazdy serwisowe. Parkowanie innych samochodów w obrębie samej Promenady nie będzie możliwe. Będą za to postoje dla rowerów – znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie tras rowerowych.

Zakończenie obecnego – pierwszego etapu inwestycji - planowane jest na koniec sierpnia 2020 roku (wykonawca nie wyklucza wcześniejszej finalizacji prac). Koszt robót to blisko 5,9 mln zł. Pozostała część kosztów obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski (łącznie ponad 100 tys. zł).  Wykonawcą Promenady – wyłonioną w postępowaniu przetargowym – jest częstochowska firma TEL-BRUK.

Tekst ilustrują zdjęcia obecnego stanu prac i wizualizacje

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0215 seconds.