Z ostatniej chwili

Trwa nabór wniosków do nagród w dziedzinie kultury

2019-06-18 15:38:08 informacje
img

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Dokumenty można składać do 30 czerwca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Propozycje kandydatek i kandydatów mogą składać: instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki i stowarzyszenia twórcze, inne organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Pisemne wnioski zawierające dane osobowe kandydatki/kandydata, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13 do 30 czerwca.

Druk wniosku – na stronie: http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=KP004.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0285 seconds.