Z ostatniej chwili

Trwa szczepienie lisów

2018-04-11 15:08:05 informacje
img

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do 13 kwietnia na terenie całego województwa trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionek nie wolno ruszać, czasowo trzeba też ograniczyć wyprowadzanie zwierząt domowych.
Przynęta zawierająca szczepionkę dla lisów ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.
Akcja jest prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka jest zrzucana z wysokości około 200 metrów na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. W sumie w całym województwie śląskim zostanie wyłożonych 202.620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km kw.). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w  Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o to, by nie podnosili szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić na miejscu. „Zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się nieatrakcyjna dla lisa.
Przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka, natomiast w przypadku otwarcia kapsułki we wnętrzu przynęty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i poinformować go o tym.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Akcja doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziła się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. W województwie śląskim odbywa się
od 1995 r., dwa razy w roku - wiosną i jesienią.
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
Na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
- w 2003 r. - 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
- w 2004 r. - 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
- w 2005 r. - nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
- w 2006 r. - 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
- w latach 2007, 2008, 2009, 2010 - nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
- w 2011 r. - 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
- w 2012 r. - 1 przypadek wścieklizny u psa,
- w latach 2013, 2014, 2015, 2016 nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
- w 2017 r. - 1 przypadek wścieklizny u nietoperza.
Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

Page generated in 0.0336 seconds.