Z ostatniej chwili

Trwają trzy miejskie, bezpłatne programy profilaktyczne

2022-09-22 11:54:22 informacje
img

Chodzi o szczepienia przeciw grypie dla grup szczególnego ryzyka, przeciw pneumokokom dla osób 55+ oraz program wykrywania zagrożenia stłuszczeniową chorobą wątroby wśród osób chorych na cukrzycę i stany przedcukrzycowe – wyjaśnia Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Do skorzystania z wszystkich tych programów profilaktyki zdrowotnej zaprasza mieszkanki i mieszkańców prezydent Częstochowy.  

Program szczepień przeciw grypie adresowany jest do mieszkających w Częstochowie osób z grup szczególnego ryzyka, czyli: 

• osób w wieku od 65 do 74 roku życia (według rocznika urodzenia)

• dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe 

• dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli 

Kolejny program dotyczy szczepień przeciwko pneumokokom dla mieszkanek i mieszkańców miasta w wieku powyżej 55 lat – tych, którzy nie byli szczepieni przeciwko zakażeniom pneumokokowym. 

Oba te programy realizuje Przychodnia Lekarska ,,Północ” we współpracy z kilkoma innymi podmiotami leczniczymi – i to tam należy zwracać się po szczegółowe informacje na temat skorzystania za szczepień.  

Przychodnia Lekarska „Północ”,  ul. Andersa 12,  tel. 34 362 44 94, 660 781 815,    

we współpracy z:

    • Przychodnią Lekarską „Nord Med”, ul. Michałowskiego 6, tel. (34) 322 06 70, (34) 322 32 56,  (34) 372 10 92, 

    • Zakładem Usług Medycznych i innych „Kiedrzyńska”, ul. Kiedrzyńska 81a, tel. (34) 325 61 33, (34) 325 42 60, 

    • Przychodnią Lekarską „Południe”, ul. Mireckiego 29a, tel. (34)  323 21 53, 

    • Przychodnią Rodzinną „Euro-Med”, ul. 3 Maja 16, tel. (34) 361 27 62, 

    • Przychodnią Rodzinną „Euro-Medicus”, ul. Kopalniana 4, tel. (34) 365 99 15, tel. (34) 365     96 25,  

    • Przychodnią Lekarską, ul. Rocha 250, tel. (34) 343 57 98; szczepienia pn. – pt. od 8ºº do 17ºº

Trzeci program przeznaczony jest dla chorych na cukrzycę i stany przedcukrzycowe i ma na celu wczesną identyfikację osób zagrożonych niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).  

Realizatorem jest INTERMAX Sp. z o.o, a po informacje należy kontaktować się z NZOZ Inter-Med, ul. 1 Maja 27, tel. 787 653 980.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.