Z ostatniej chwili

Trwają trzy ważne miejskie bezpłatne programy profilaktyczne

2022-08-24 11:44:14 informacje
img

Chodzi o szczepienia przeciw grypie dla grup szczególnego ryzyka, przeciw pneumokokom dla osób 55+ oraz program wykrywania zagrożenia stłuszczeniową chorobą wątroby wśród osób chorych na cukrzycę i stany przedcukrzycowe - wyjasnia Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Do skorzystania z wszystkich tych programów profilaktyki zdrowotnej zaprasza mieszkanki i mieszkańców prezydent Częstochowy.  
Program szczepień przeciw grypie adresowany jest do mieszkających w Częstochowie osób z grup szczególnego ryzyka, czyli:
• osób w wieku od 65. do 74. roku życia (według rocznika urodzenia)
• dzieci do lat 18, chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe
• dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli.
Kolejny program dotyczy szczepień przeciwko pneumokokom dla mieszkanek i mieszkańców miasta w wieku powyżej 55 lat – tych, którzy nie byli szczepieni przeciwko zakażeniom pneumokokowym.
Oba te programy realizuje Przychodnia Lekarska „Północ” we współpracy z kilkoma innymi podmiotami leczniczymi – i to tam należy zwracać się po szczegółowe informacje na temat skorzystania za szczepień.  
Przychodnia Lekarska „Północ”,  ul. Andersa 12,  tel. 34 362 44 94, 660 781 815,   
we współpracy z :
• Przychodnią Lekarską „Nord Med”, ul. Michałowskiego 6, tel. (34) 322 06 70, (34) 322 32 56,  (34) 372 10 92,
• Zakładem Usług Medycznych i innych „Kiedrzyńska”, ul. Kiedrzyńska 81a, tel. (34) 325 61 33, (34) 325 42 60,
• Przychodnią Lekarską „Południe”, ul. Mireckiego 29a, tel. (34)  323 21 53,
• Przychodnią Rodzinną „Euro-Med”, ul. 3 Maja 16, tel. (34) 361 27 62,
• Przychodnią Rodzinną „Euro-Medicus”, ul. Kopalniana 4, tel. (34) 365 99 15, tel. (34) 365 96 25,  
• Przychodnią Lekarską, ul. Rocha 250, tel. (34) 343 57 98; szczepienia pn, – pt. od 8.00 do 17.00
Trzeci program przeznaczony jest dla chorych na cukrzycę i stany przedcukrzycowe i ma na celu wczesną identyfikację osób zagrożonych niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).  
Realizatorem jest INTERMAX Sp. z o.o., a po informacje należy kontaktować się z NZOZ Inter-Med, ul. 1 Maja 27, tel. 787 653 980.

Page generated in 0.0159 seconds.