Z ostatniej chwili

Tysiące wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy wpływa do ZUS

2020-04-09 19:13:20 informacje
img

Ponad 263 tysiące wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 9 marca. Tylko w pierwszym tygodniu kwietnia w całej Polsce zarejestrowano ich 113 tys., a województwie śląskim przeszło 13 tysięcy.
W sześciu oddziałach ZUS województwa śląskiego od 1 do 7 kwietnia zarejestrowano 13.427 oświadczeń o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Najwięcej takich dokumentów wpłynęło do rybnickiego oddziału ZUS - w tym przedziale czasowym było ich 3.044. W oddziale ZUS z Bielska-Białej - 2588 wniosków, w oddziale chorzowskim - 2499, w częstochowskim ZUS wraz z podległymi placówkami - 1567, w sosnowieckim oddziale - 1538, a do zabrzańskiego ZUS wpłynęło 2191 wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14- dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej. 
* Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
Nowe przepisy dają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8. roku życia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z powodu zamknięcia placówek opiekuńczych i oświatowych w związku z koronawirusem, przysługuje od 26 marca także ubezpieczonym rodzicom dzieci: 
- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ma też ubezpieczony rodzic lub opiekun osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
* Zasady korzystanie się nie zmieniły
O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.
Długość zasiłku nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje rodzicowi, jeśli drugi rodzic może zapewnić dziecku opiekę, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego.
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Page generated in 0.0197 seconds.