Z ostatniej chwili

Ubyło wraków

2018-04-19 13:40:10 informacje
img

W 2017 r. dzięki interwencjom Straży Miejskiej z częstochowskich ulic zniknęło 80 „wraków”, a w 2018 r. zwolniło się już 13 miejsc parkingowych - informuje częstochowska Straż Miejska.
Częstochowscy strażnicy miejscy w 2017 r. podjęli 80 interwencji wobec właścicieli aut, które były długotrwale nieużywane i spełniały wymogi tzw. „wraków”. Tym samym mieszkańcom częstochowskich dzielnic przybyło 80 miejsc parkingowych, które dotychczas były stale blokowane przez nieużywane samochody.
W 19 przypadkach częstochowska Straż Miejska zlecała odholowanie pojazdu na parking strzeżony, co wiązało się z dodatkowymi kosztami dla jego właściciela. W 61 przypadkach rozmowy strażników miejskich z właścicielami tzw. „wraków” przyniosły efekt w postaci usunięcia ich z parkingów ogólnodostępnych.
W 2018 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli już 13 interwencji wobec właścicieli tzw. „wraków”.
Straż Miejska może zlecić odholowanie pojazdu, który spełnia wymogi pojazdu długotrwale nieużywanego wyłącznie na wniosek zarządcy drogi. Mieszkańcy, którym przeszkadzają tzw. „wraki”, w pierwszej kolejności swoje uwagi powinni zgłosić do zarządcy drogi, który następnie powinien powiadomić częstochowską Straż Miejską. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych wniosek powinna złożyć spółdzielnia.

Page generated in 0.0365 seconds.