Z ostatniej chwili

Udane „Rodzinne relacje na wakacje”

2020-08-14 11:20:27 informacje
img

Z organizowanych pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje” spotkań edukacyjnych, integracyjnych, a także indywidualnych konsultacji skorzystało łącznie ponad 400 osób – dzieci oraz ich rodziców. Przedsięwzięcie realizowało 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.      

Z działań środowiskowych skorzystało w sumie 203 rodziców. Odbyło się 68 spotkań edukacyjnych i integracyjnych, służących kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich niezbędnych do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi w swoim bliższym i nieco dalszym otoczeniu. Działania projektu miały służyć przede wszystkim wspieraniu aktywności zawodowej jego dorosłych uczestniczek i uczestników. Oprócz wspólnych spotkań odbyło się ponad 500 indywidualnych rozmów, podczas których rodzice mogli zasięgnąć porady specjalistów w kontekście swojej konkretnej sytuacji życiowej czy zawodowej. Zajęcia miały też służyć przeciwdziałaniu przewlekłemu stresowi i innym trudnościom związanym ze ścisłą społeczną izolacją wczesnego etapu pandemii koronawirusa. A jak wiadomo, obostrzenia i regulacje sanitarne dotyczące m.in. wychodzenia z domu czy obecności w przestrzeni publicznej nie pozostały bez wpływu na samopoczucie całych rodzin –  rodziców i ich dzieci.

Projekt zapewniał m.in. możliwość skonsultowania się z doradcą czy pośrednikiem zawodowym.  Dobrą przestrzenią do wspólnej pracy okazały się warsztaty prowadzone przez trenerkę. Rodzice dowiedzieli się m.in. sporo o możliwych zachowaniach ryzykownych swoich dzieci, a także jak rozpoznawać sygnały mogące świadczyć, że ich dzieci miały kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Rodzice pogłębili też swoją świadomość zagrożeń rozwojowych wynikających z nadmiernego korzystania z internetu, gier komputerowych czy smartfonów. Mogli przekonać się w praktyce, jak dobrze i pożytecznie spędzać czas w rodzinie bez korzystania z nowych technologii – poznali nieco inne pomysły na organizację wolnego czasu. Przy okazji mogli też zauważyć, że wszyscy często borykają się z podobnymi problemami – a więc mogą służyć sobie wzajemnym wsparciem.

Ponadto – niejako równolegle – uczestniczki i uczestnicy projektu mogli korzystać z zajęć ujętych w harmonogramie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych, a więc m.in. poprawiać swoje cyfrowe kompetencje, umiejętności psychospołeczne czy np. sztukę zarządzania domowym budżetem.

Z kolei na najmłodszych czekały zajęcia środowiskowe z grami, zabawami, spacerami i wycieczkami czy spotkaniami w nietypowych miejscach z ciekawymi bądź znanymi osobami – m.in. ze związanym z Częstochową aktorem Arturem Barcisiem. W zajęciach w ramach „Rodzinnych relacji na wakacje” wzięło udział w sumie 240 dzieci.

Przedsięwzięcie było elementem projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej (DOSL) nadal działają i zapraszają na zajęcia. Więcej szczegółów na stronie http://fe.czestochowa.pl/page/6223,czestochowa-silna-dzielnicami.html Można tam znaleźć m.in. linki do stron DOSL w poszczególnych dzielnicach.

Page generated in 0.022 seconds.