Z ostatniej chwili

Ulica Korfantego po rozbudowie

2019-10-07 14:40:33 informacje
img

Nową jakość zyskała ul. Korfantego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Jedna z większych miejskich inwestycji drogowych kosztowała 22,5 mln zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Po 14 miesiącach prac budowlanych do użytku oddano ul. Korfantego. Infrastruktura drogowa na odcinku 2,5 km od ronda Szwejkowskiego do skweru Lotników została poddana gruntownej przebudowie.

To kolejna ważna dla miasta drogowa inwestycja, którą udało się zrealizować w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Z jednej strony sprzyja ona nowym inwestycjom, rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu dobrych miejsc pracy w naszym mieście, z drugiej – poprawia komfort i bezpieczeństwo jazdy, służy też rowerzystom wyjeżdżającym z miasta w kierunku Jury. 

Dzięki zakończeniu zadania firmy prowadzące w tym rejonie swoją działalność i realizujące kolejne inwestycje mogą korzystać z drogi dostosowanej do ruchu wysokotonażowego, a pasażerowie komunikacji miejskiej korzystają z nowoczesnej infrastruktury przystankowej. Zyskali także piesi i rowerzyści, do których dyspozycji został oddany ciąg pieszo-rowerowy prowadzący w kierunku granic miasta z jurajską Gminą Olsztyn. Całość została dodatkowo oświetlona energooszczędnymi lampami.

Dwuletnia inwestycja kosztowała budżet miasta 22,5 mln zł. 

Do końca listopada wykonawca uzupełni jeszcze organizację zieleni wzdłuż ul. Korfantego. Pojawią się m.in. nowe drzewa, dzięki czemu ich liczebność wzrośnie w stosunku do czasu sprzed rozpoczęcia robót.

Zakres prac gruntownej przebudowy ul. Korfantego (na odcinku 2,5 km):

- wykonanie jezdni ul. Korfantego o szerokości 7 metrów,

- przebudowa istniejących skrzyżowań (korekta łuków i wymiana nawierzchni na wlocie),

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie na całym odcinku oraz po lewej stronie do zjazdu na teren huty przed skwerem Lotników, 

- wykonanie odcinków ciągu pieszego w obrębie skrzyżowań i przy przystankach autobusowych,

- budowa miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych,

- przebudowa skweru Lotników w celu wydzielenia pętli dla zawracania autobusów,  

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- budowa nowego oświetlenia.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm, którego liderem jest Bitum sp. z o.o. z Lipia Śląskiego (k. Lublińca).

Po drugiej stronie miasta, na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Skorkach niedawno ukończono budowę innego odcinka drogowej infrastruktury poprawiającej obsługę terenów inwestycyjnych. Po sfinalizowaniu tam  przedłużenia ul. Ekonomicznej, zrealizowano także odcinki dróg dojazdowych od ul. Ekonomicznej (długości blisko 800 metrów) wraz z uzbrojeniem i oświetleniem.

Fot. Maciej Hasik, Leszek Pilichowski

Page generated in 0.0367 seconds.