Z ostatniej chwili

Umowa koalicyjna podpisana

2024-05-27 00:11:50 informacje
img

W Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk spotkał się 24 maja z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, by wspólnie ogłosić, że w tej kadencji samorządu będą razem działać dla dobra mieszkanek i mieszkańców miasta - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Strony zobowiązały się wspólnie pracować na rzecz poprawy poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy, dla dalszego rozwoju miasta oraz umacniania jego pozycji na samorządowej mapie Polski.
Współpraca ma służyć m.in.: stworzeniu lepszych miejsc pracy, kontynuacji programu budowy mieszkań komunalnych i lokali w ramach TBS, rozwojowi komunikacji publicznej, kompleksowemu wsparciu seniorek i seniorów, utworzeniu uniwersyteckiego szpitala klinicznego, poprawie jakości lokalnego systemu edukacji. W umowie nacisk kładzie się również na poprawę stanu dróg lokalnych, rozbudowę miejskiej infrastruktury sportowej, zintensyfikowanie działań w zakresie likwidacji niskiej emisji i poszerzania terenów zielonych, zwiększenia roli konsultacji społecznych oraz na poprawę bezpieczeństwa w mieście.
Umowę podpisali ze strony Koalicji Obywatelskiej: min. zdrowia Izabela Leszczyna, szefowa klubu radnych KO Joannę Rekwirewicz oraz Łukasza Pabisia, a ze strony Nowej Lewicy: szef Nowej Lewicy Łukasz Kot i przewodniczący klubu radnych Nowej Lewicy w Radzie Miasta Dariusz Kapinos. Umowę podpisał także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Strony poinformowały o zawartej umowie na zorganizowanym w piątek po południu spotkaniu prasowym, na którym – poza sygnatariuszami umowy – był obecny również przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz Banaś. Zapowiedziano przy tej okazji, że w poniedziałek stanowisko zastępcy prezydenta Częstochowy obejmie Łukasz Pabiś.
Wiadomo już, że Łukasz Pabiś obejmie swoim nadzorem wydziały: 
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczną
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
W kolejnym tygodniu dojdzie do tego jeszcze 
Wydział Edukacji.
W Radzie Miasta jego mandat obejmie Zofia Wojtysiak-Kowalik.
Łukasz Kot jako Zastępca Przydenta Częstochowy będzie nadzorował następujące wydziały i jednostki:
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego  
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju  
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli  
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie  
Miejski Zarząd Dróg  
Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.0173 seconds.