Z ostatniej chwili

Uniwersytet Trzeciego Wieku UJD inauguruje 30. rok akademicki

2023-10-10 13:03:48 informacje
img

Kiedy w roku 1994 dr Maria Juszczyk zakładała Uniwersytet Trzeciego Wieku, chyba nikt nie przewidywał, że stanie się on ważną częścią Uniwersytetu Jana Długosza, naszego miasta i będzie się cieszył wielką popularnością i uznaniem częstochowskich seniorów.

Główne cele, jakie przyświecały powołaniu Uniwersytetu to: włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy, prowadzenie badań

naukowych, opracowanie metod dalszej edukacji osób starszych i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.

Na pierwszy rok zapisało się 165 słuchaczy, dziś na zajęcia UTW uczęszcza prawie 800 słuchaczy. Pierwsza inauguracja odbyła się 18 listopada 1994 r.

12 października 2023 r. o godz. 16.00 w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się 30. inauguracja nowego roku akademickiego, na którą UTW zaprasza nie tylko słuchaczy, ale także swoich przyjaciół i sympatyków. Więcej informacji o działalności naszego UTW można znaleźć na stronie: https://ujd-utw.blogspot.com/

Page generated in 0.018 seconds.