Z ostatniej chwili

Upływa termin regulowania składek w KRUS

2019-07-24 11:19:44 informacje
img

Upływa termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie. Wysokość składek w KRUS w III kwartale: 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2019 r. wynosi 42 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł miesięcznie. 

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 113 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 225 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 338 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 451 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. 

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: 

  • rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 lipca 2019 r. 
  • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Page generated in 0.0324 seconds.