Z ostatniej chwili

Urząd Stanu Cywilnego podsumował dane za ubiegły rok

2020-01-17 14:50:04 informacje
img

W 2019 roku narodziło się 1572 częstochowianek i częstochowian. Zawarto 1037 małżeństw – dokładnie tyle, co rok wcześniej. Pracownikom USC udało się przenieść do elektronicznego, ogólnokrajowego systemu rekordową liczbę papierowych aktów stanu cywilnego – prawie 51 tys – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.    

Według danych z Rejestru Mieszkańców w 2019 roku narodziło się 1572 częstochowianek i częstochowian. Rodzice dziewczynek najczęściej decydowali się na imię Zuzanna – zarejestrowano 81 aktów urodzenia z takim imieniem. Wśród chłopców najwięcej było tych o imieniu Antoni – 69. W dalszej kolejności byli: Jakub (65) oraz Lena (61).

W ubiegłym roku zmarło 2825 mieszkanek i mieszkańców miasta.

Zawarto 1037 małżeństw – dokładnie tyle samo, co rok wcześniej. Więcej było małżeństw cywilnych – 561, podczas gdy w 2018 r. było ich 502. Poza budynkiem USC odbyło się 10 ślubów. Co roku ta liczba rośnie.

Blisko 51 tys. aktów stanu cywilnego pracownicy  USC przenieśli z wersji papierowej do elektronicznego, ogólnopolskiego systemu Rejestracji Stanu Cywilnego. To absolutny rekord – zarówno dla częstochowskich urzędniczek i urzędników (dotychczas co roku udawało się przenieść średnio 30 tys. aktów), ale też w województwie – żaden ze śląskich urzędów nie może się pochwalić takim wynikiem. Osiągniecie rekordowej liczby przeniesionych do elektronicznego rejestru aktów było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników oraz wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych. Częstochowski urząd był pionierem innowacyjnego sposobu masowej migracji aktów – to właśnie w naszym USC przeniesiono w ten sposób pierwszy akt w kraju. Do dziś udaje się w Częstochowie przenosić tych aktów najwięcej w stosunku do liczby zatrudnionych osób.

Teraz celem jest skrócenie czasu potrzebnego na przeniesienie ksiąg. Początkowo szacowano, że migracja całej bazy – obliczanej w 2015 r. na ok. 650 tys. rekordów – zajmie 30 lat. Dziś, po 5 latach, wiadomo, że jeśli to tempo uda się utrzymać, to baza powinna być kompletna dużo wcześniej. Ma to służyć wygodzie interesantek i interesantów – chodzi o to, aby mogli otrzymywać odpisy aktów od ręki, zarówno w Częstochowie, jak i w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0212 seconds.