Z ostatniej chwili

Usługi asystenckie

2020-03-13 15:36:53 informacje
img

By ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty osób z grupy wysokiego ryzyka, do których zaliczają się ludzie w podeszłym wieku, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie uruchamia od 13 marca usługi asystenckie.

Będą one wykonywane bezpłatnie.

Z usług asystenckich mogą w pierwszej kolejności skorzystać osoby powyżej 65. roku życia, samotne, niepełnosprawne.

Celem akcji PKPS Częstochowa jest zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii choroby niebezpiecznej dla życia ludzi.

Najskuteczniejszy sposób walki z koronawirusem to pozostanie w domu.

Wykwalifikowany i przeszkolony asystent wykona za osobę starszą następujące czynności:

-zrobi zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych

-dowiezie gotowy posiłek, np. obiad

-pomoże w przygotowaniu pożywienia w domu

-dostarczy niezbędne leki z apteki.

Nieodpłatną usługę asystencką należy zamówić telefonicznie pod numerem 519 729 134 lub 34 324 20 64 w godzinach od 8.00 do 18.00. E-mail: pkps.czestochowa@wp.pl

 

Page generated in 0.0155 seconds.