Z ostatniej chwili

Ustawa o podatku zryczałtowanym - samorządowy wniosek do Prezydenta RP

2020-12-03 13:39:04 informacje
img

W odpowiedzi na przyjętą przez Sejm ustawę pozwalającą na transfer wpływów z PIT do budżetu centralnego samorządowcy skierowali do Prezydenta RP wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy (podpisanej przez Prezydenta RP w dniu uchwalenia), część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów JST do budżetu centralnego.

Zdaniem samorządowców jest to wbrew konstytucyjnej zasadzie adekwatności, mówiącej, że zasilanie finansowe samorządów powinno być proporcjonalne do przekazanych zadań. W tym przypadku nie ma mowy o jakimkolwiek zmniejszeniu zakresu zadań JST, ani o rekompensacie poważnego ubytku w dochodach.

W trakcie prac parlamentarnych Senat na wniosek samorządów wprowadził rekompensatę tych ubytków, ale Sejm odrzucił poprawkę Senatu.

Pełna treść samorządowego wystąpienia do Prezydenta RP znajduje się na stronie ZMP:

https://bit.ly/Wystąpienie_do_Prezydenta_RP

Page generated in 0.0156 seconds.