Z ostatniej chwili

Utrzymanie zieleni w „Alei Brzozowej”

2020-10-20 11:35:45 informacje
img

Ze względu na obumieranie i niszczenie przez warunki atmosferyczne części drzew z „Alei Brzozowej”, a także w trosce o bezpieczeństwo spacerujących, niektóre z brzóz muszą zostać usunięte. Na ich miejscu pojawią się nowe - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

STAN DRZEW

W ciągu ostatnich lat 58 spośród 330 rosnących w „Alei Brzozowej” drzew objętych ochroną pomnikową utraciło zdolności życiowe. Stało się tak na skutek wieku (większość egzemplarzy ma ponad 70 lat) i silnych wiatrów, powodujących złomy i wywroty. Dalsze pozostawienie drzew, ze względu na rekreacyjny charakter okolicy, stało się więc niebezpieczne dla spacerujących. Aby uniknąć zagrożenia, konieczne było podjęcie decyzji o usunięciu tych obumarłych. Ponieważ drzewa objęte są statusem pomnika przyrody, o wycince musiała zdecydować częstochowska Rada Miasta. Uchwałę w sprawie zniesienia z nich formy ochrony należało poprzeć opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pozwoleniem Marszałka Województwa Śląskiego.

OCZYSZCZENIE TERENU / NOWE NASADZENIA

Usuwanie niebezpiecznych dla mieszkańców drzew prowadzi (na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ABAKUS, które specjalizuje się m. in. w pracach konserwatorskich przy pomnikach przyrody. Najpierw – do końca października – z pasa „Alei Brzozowej” mają zniknąć tylko te drzewa, których stan stwarza istotne zagrożenie. W ich miejsce – w przyszłym roku zostaną dokonane nasadzenia zastępcze. Równolegle na miejscu wykonywane są coroczne cięcia sanitarne pozostałych drzew pomnikowych, polegające na usuwaniu suchych i zamierających oraz nadłamanych gałęzi.

CO DALEJ?

Z przyrodniczego punktu widzenia lokalizacja „Alei Brzozowej” w pasie drogowym ul. Bialskiej jest mało korzystna (kwestia utwardzania nawierzchni, budowy chodników, wykonywania zjazdów indywidualnych). Również wiek drzew (ponad 70 lat) oraz mało odporny na upływ czasu i czynniki cywilizacyjne gatunek tworzący „pomnikową” aleję wpływają na to, że w kolejnych latach należy spodziewać się nieuchronnego procesu intensywnego zamierania kolejnych egzemplarzy.

Dlatego też w „Alei Brzozowej” sukcesywnie prowadzone są działania ochronne, w ramach których w ostatnich latach dokonano już łącznie 244 nowych nasadzeń, aby podtrzymać ,,alejowy” charakter tego lubianego przyrodniczego pomnika, a zarazem popularnego terenu rekreacyjnego.

Pierwotnie w skład „Alei Brzozowej” wchodziło 385 drzew. Obecnie pomnikowych egzemplarzy w różnym wieku i różnym stanie zdrowotnym jest tam 330 (nie wszystkie są objęte ochroną „pomnikową”). Na przestrzeni lat – w ramach ochrony i pielęgnacji tego pomnika przyrody – miasto uzupełniało powstające w drzewostanie ubytki; nasadzało także nowe drzewa w miejscach, gdzie wcześniej ich nie było. Nasadzenia prowadzono tak, aby zadbać o integralność i regularność układu alejowego 2,5-kilometrowego odcinka ul. Bialskiej. W alei Brzozowej przyjęta jest zasada, że nowo sadzone brzozy mają obwód pnia nie mniejszy niż 14 cm, a wysokość od 3 do 4 m. Takie będą też drzewa, które w tym roku zastąpią obumarłe.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0141 seconds.