Z ostatniej chwili

Uwaga, przedsiębiorcy sprzedający alkohol!

2019-05-28 14:38:54 informacje
img

31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM Częstochowy przypomina przedsiębiorcom, że z dniem 31 maja 2019 roku upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy wnosić na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003 podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ II rata za rok 2019. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu.

Zgodnie ze znowelizowaną w styczniu 2016 roku ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% należnej opłaty rocznej.

W przypadku likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.

 

Page generated in 0.0156 seconds.