Z ostatniej chwili

Uwaga na naciągaczy!

2020-12-18 10:42:09 informacje
img

Urząd Miasta Częstochowy ostrzega przez osobami, które próbują podszywać się pod urzędników, oferując np. dostarczenie nowego informatora telefonicznego UM lub książki telefonicznej innych instytucji publicznych z terenu miasta. Są to prawdopodobnie próby wyciągnięcia pieniędzy od mieszkańców.

Problem telefonów z ofertami dostarczenia (najczęściej odpłatnego) książek telefonicznych  lub informatorów teleadresowych zgłosili sami mieszkańcy. Osoby dzwoniące miały powoływać się na Urząd Miasta Częstochowy. Nie dajmy się oszukać!    

Urząd Miasta Częstochowy nie prowadził i nie prowadzi takich akcji ani im nie patronuje.

Do informacji niezbędnych interesantom można dotrzeć, dzwoniąc do urzędu, korzystając z korespondencji w formie tradycyjnej lub elektronicznej, a także odwiedzając strony internetowe i BIP Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich (w tym „Poradnik interesanta”, do którego link prowadzi z głównej strony portalu miejskiego www.czestochowa.pl).

W przypadku tego typu telefonów mamy więc do czynienia zapewne z próbą wyłudzenia pieniędzy lub uzyskania pełnych danych osobowych i adresowych mieszkańców, co może być wykorzystane w nieuczciwy sposób.    

Page generated in 0.015 seconds.