Z ostatniej chwili

Użytkowanie wieczyste - bonifikaty

2021-01-13 10:47:56 informacje
img

Komunikat Urzędu Miasta Częstochowy, dotyczący możliwości ubiegania się o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych przekształceniowych oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Urząd Miasta Częstochowy przypomina o możliwości ubiegania się o bonifikatę w wysokości 60% od opłaty rocznej przekształceniowej dla gruntów, które przed przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowiły własność Gminy Miasto Częstochowa.

Uprawnione do uzyskania bonifikaty są osoby gospodarujące na nieruchomości przekształconej, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS, w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona. Wniosek o bonifikatę wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r. Jeśli do tego czasu nie będą Państwo posiadali dokumentów potwierdzających osiągnięte w 2020 r. dochody, złożony wniosek będzie można uzupełnić w późniejszym terminie. Wnioski złożone po 1 marca nie będą mogły zostać pozytywnie załatwione. W odniesieniu do nieruchomości, które pozostały w użytkowaniu wieczystym, można ubiegać się o bonifikatę od opłaty rocznej w wysokości 50%.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów koniecznych do złożenia z wnioskiem są wymienione we wzorach wniosków dostępnych w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5 oraz w Poradniku Interesanta na stronie:

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=MN015

oraz

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/druki/F-MN0183.pdf

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.