Z ostatniej chwili

VI Forum Dla Rodziny

2022-11-25 13:44:49 informacje
img

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się szósta edycja Forum Dla Rodziny. Uczestniczki i uczestnicy dyskutowali m.in. o  formach pomocy dla rodzin z dziećmi – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, Uniwersytetu im. Jana Długosza, instytucji zajmujących się pracą na rzecz rodzin, organizacji pozarządowych i inni zaproszeni goście.

Wśród tematów, jakie poruszono podczas pierwszego dnia, znalazły się m.in. źródła konfliktów w rodzinie, wsparcie dla rodzin z Ukrainy przebywających w Częstochowie oraz psychologiczne uwarunkowania osiągnięć uczniów. Uczestniczący mieli także okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą lokalnym usługom oferowanym częstochowskim rodzinom z dziećmi. 

Drugiego dnia rozmawiano m.in. o wczesnych zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz o sposobach regulowania emocji przez rodziców w perspektywie poznawczo-behawioralnej. 

Organizatorem VI Forum Dla Rodziny, które trwało od 21 do 22 listopada było Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”,  Uniwersytet im. Jana Długosza oraz Porozumienie „Częstochowa Dla Rodziny”.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0151 seconds.