Z ostatniej chwili

W 156. rocznicę powstania styczniowego

2019-01-23 15:51:52 informacje
img

Częstochowa pamięta o powstańcach. Na ich mogiłach na cmentarzu św. Rocha złożono kwiaty i zapalono znicze - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

We wtorek 22 stycznia, w 156. rocznicę wybuchu powstania, zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski, a także przedstawiciele Straży Miejskiej i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie złożyli kwiaty na pięciu mogiłach powstańców.
Przy okazji rocznicy Komendant WKU ppłk. Adrian Klimek uhonorował funkcjonariuszy Straży Miejskiej brązowymi odznaczeniami Ligi Obrony Kraju za pomoc w organizacji uroczystości miejskich.
W czasie powstania styczniowego Częstochowa była terytorialnie związana z województwem kaliskim. Walki toczyły się wokół miasta, w samej Częstochowie natomiast powstańcy zabezpieczali dostawy broni i żywności. Do szpitala miejskiego im. Najświętszej Maryi Panny trafiali ranni. W podczęstochowskich Herbach zorganizowany był największy kanał przerzutu broni dla walczących. W zakup broni zaangażowany był m.in. Józef Ignacy Kraszewski, jego brat Krzysztof nadzorował jej przerzut przez granicę.
Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje. Konfiskowano majątki szlacheckie, nakładano wysokie kontrybucje, prowadzono intensywną rusyfikację. W Częstochowie na dzisiejszym pl. Bohaterów Getta wieszano jeńców polskich wziętych do niewoli m.in. w bitwie pod Kruszyną. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć łącznie ok. 700 osób, a na zesłanie – co najmniej 38 tysięcy.
O wydarzeniach z lat 1863-1864 przypominają pomniki upamiętniające walki, dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym w Częstochowie oraz mogiły uczestników powstania na okolicznych nekropoliach. W mogiłach spoczywają powstańcy – częstochowianie: Antoni Skowroński, Józef Chrzanowski, Sebastian Rogacz, Ksawery Wołowski, Antoni Chlewski.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0284 seconds.