Z ostatniej chwili

W 77. rocznicę likwidacji getta

2019-09-24 00:53:13 informacje
img

22 września 1942 roku, dzień po jednym z najważniejszych żydowskich świąt - Jom Kippur, Niemcy rozpoczęli likwidację częstochowskiego getta. Około 40 tys. Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince - przypomina Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W niedzielę przy pomniku Pamięci Żydów Częstochowian przy ul. Strażackiej odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenie sprzed 77 lat. Wzięli w nich udział m.in. uczniowie z Alon i Street High Schools z Izraela, a także przedstawiciele władz miasta.
Pomnik zaaranżowany na terenie dawnej rampy kolejowej, na częstochowskim Umschlagplatzu, upamiętnia deportację ludności żydowskiej jesienią 1942 r. Powstał w 2009 r. z inicjatywy i funduszy Zygmunt Rolata, przewodniczącego Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków, Honorowego Obywatela Częstochowy. Autorem projektu jest zmarły przed 3 laty Samuel Willenberg, powstaniec i uciekinier z Treblinki, uczestnik Powstania Warszawskiego.
W 1939 r. w Częstochowie mieszkało 28 tysięcy Żydów. Później przybyli tu Żydzi z terenów wcielonych do Rzeszy, przenoszono tu także ludność żydowską z okolicznych miasteczek. Na mocy rozporządzenia wydanego przez stadthauptmanna Richarda Wendlera utworzono 9 kwietnia 1941 r. getto. Jego obszar wyznaczały od północy ulice Kawia, Kiedrzyńska i Jaskrowska, od południa ulice Fabryczna (obecnie Mielczarskiego), Narutowicza (obecnie Krakowska) i Strażacka, od wschodu rzeka Warta, a od zachodu tory kolejowe. Obszar getta obejmował w dużej części terytorium przedwojennej żydowskiej dzielnicy.
77 lat temu, 22 września 1942 r. Niemcy rozpoczęli okrutną deportację, która ostatecznie zakończyła się w nocy z 7 na 8 października. Zlikwidowano getto, a do Treblinki z Umschlagplatzu, towarowymi pociągami wywieziono około 40 tysięcy Żydów. Większość już stamtąd nigdy nie wróciła...
Organizatorami niedzielnych obchodów były Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.021 seconds.