Z ostatniej chwili

W alei Brzozowej zniszczone drzewa będą wymienione

2019-03-04 12:34:31 informacje
img

Martwe lub zniszczone przez warunki atmosferyczne drzewa w „alei Brzozowej” mają zostać usunięte. W ich miejsce pojawią się nowe, 3-4-metrowe drzewka. Rada Miasta podjęła  decyzję na podstawie ekspertyzy drzewostanu po  zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To działanie niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa osób korzystających z tego lubianego traktu spacerowego i rekreacyjnego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Podstawą prawną dla radnych jest uchwała o ochronie przyrody – jej zapisy stanowią, że właśnie rada gminy, w drodze uchwały, dokonuje zniesienia formy ochrony przyrody. Dzieje się tak wówczas, gdy następuje utrata wartości przyrodniczych, które uzasadniały objęcie jakiegoś miejsca taką ochroną. Powodem zniesienia ochrony może być także zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
W 2016 r. miasto zleciło niezależną specjalistyczną ekspertyzę drzew w „alei Brzozowej”. Na bazie tego opracowania oraz przeprowadzonego w kolejnym roku przeglądu fitosanitarnego dokonano aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej dla każdego drzewa pomnikowego. Aktualizacja dotyczyła m.in. stanu zdrowotnego drzew i wynikających z niego niezbędnych działań.

W ostatnich latach 58 drzew w ciągu „alei Brzozowej” utraciło zdolności życiowe na skutek wieku i silnych wiatrów, powodujących złomy i wywroty. Drzewa albo całkowicie zamarły – uschły – albo zostały zniszczone w  stopniu, który nie dawał szans na ich regenerację. Jako że znajdują się w pasie drogi gminnej, ich fatalna kondycja stwarza zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. A to z kolei wiąże się z koniecznością zdjęcia z nich formy ochrony przyrody – właśnie z uwagi na ich zły stan fitosanitarny i utratę walorów przyrodniczych. Do usunięcia zakwalifikowano wyłącznie egzemplarze drzew, które utraciły zdolności życiowe bądź których stan zdrowotny jest naprawdę zły. Drzewa zostaną usunięte jednak dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia Marszałka Województwa Śląskiego.
Pierwotnie w skład „alei Brzozowej” wchodziło 385 drzew. Dzisiaj drzew w różnym wieku i różnym stanie zdrowotnym jest tam aż 530. W kolejnych latach bowiem – w ramach ochrony i pielęgnacji tego pomnika przyrody – miasto uzupełniało powstające w drzewostanie ubytki; nasadzało także nowe drzewa w miejscach, gdzie wcześniej ich nie było. Nasadzenia prowadzono tak, aby zadbać o integralność i regularność układu alejowego 2,5-kilometrowego odcinka ul. Bialskiej. W alei Brzozowej przyjęta jest zasada, że nowo sadzone brzozy mają obwód pnia nie mniejszy niż 14 cm, a wysokość od 3 do 4 m. Takie będą też drzewa, które zastąpią te obumarłe.
Ze względu na mało sprzyjającą dobrostanowi drzew lokalizację alei przy pasie drogowym, a także w związku z wiekiem i gatunkiem drzew pomnikowych, mało odpornych na antropopresję – czyli szeroko rozumiany wpływ cywilizacji, w kolejnych latach trzeba liczyć się z zamieraniem kolejnych drzew. Drzewostan będzie jednak sukcesywnie uzupełniany młodymi drzewkami, aby podtrzymać „alejowy” charakter tego lubianego przyrodniczego pomnika i popularnego terenu rekreacyjnego.
Na zdjęciach: przykłady obumarłych drzew w „alei Brzozowej”, przeznaczonych do wycinki 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.034 seconds.