Z ostatniej chwili

W rocznicę śmierci Biegańskiej

2018-04-03 13:20:39 informacje
img

3 kwietnia, w związku ze 152. rocznicą urodzin Mieczysławy Biegańskiej, na jej grobie na cmentarzu Kule złożono kwiaty i zapalono znicz - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Kwiaty na grobie, w którym Mieczysława Biegańska spoczywa wraz ze swoim mężem Władysławem Biegańskim, złożyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego pełnomocniczka do spraw równych szans Agata Wierny. Wydarzenie związane jest z obchodzonym właśnie Rokiem Praw Kobiet.
Mieczysława Biegańska działała społecznie i walczyła o prawa kobiet. Była m.in. członkinią Towarzystwa Szerzenia Wiedzy, gdzie pełniła dyżury w bibliotece oraz prowadziła kursy dla analfabetów; należała do zarządu Towarzystwa Opieki Szkolnej; w latach 1915–1917 jako jedyna kobieta wykładała na Kursach Samokształcenia w Częstochowie; organizowała publiczną bibliotekę w mieście. Bardzo interesowała się sprawą równouprawnienia kobiet i chętnie zabierała na ten temat głos, m.in. w 1918 r. w obszernym artykule zatytułowanym „Z powodu ciągłych dyskusji nad równouprawnieniem politycznym kobiet” (opublikowanym na łamach „Gońca Częstochowskiego”) wypowiedziała się w sprawie przyznania praw politycznych kobietom. W tym samym roku wybrano ją do zarządu Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich, która była ekspozyturą Związku Ludowo-Narodowego, a program związku głosił: „Kobieta jest obywatelką równouprawnioną, w czym zawierają się obowiązki stanu i powołania – jest żoną, matką, wychowawczynią”.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0339 seconds.