Z ostatniej chwili

Ważne dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

2020-09-30 13:08:11 informacje
img

Koniec września to termin wniesienia trzeciej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Późniejsza wpłata to niestety dodatkowy koszt. Jeżeli ktoś zlikwidował punkt sprzedaży, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy przypomina przedsiębiorcom, że 30 września 2020 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym (najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej) na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy,) rachunek 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ III rata za rok 2020.

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu. Skutkiem zlecenia przelewu III raty za zezwolenia alkoholowe po upływie 30 września jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej opłaty.

Brak wniesienia raty opłaty (lub raty wraz z opłatą dodatkową) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6‑miesięcznym zakazem ubiegania się o kolejne zezwolenia.

W przypadku, gdy nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią wniosek taki można przesłać pocztą, złożyć elektronicznie przez EPUAP lub SEKAP albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielane są telefonicznie pod nr tel. 34 37 07 797 oraz 34 37 07 798, w godzinach pracy urzędu.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0127 seconds.