Z ostatniej chwili

Więcej drzew przy al. Pokoju

2019-08-20 12:44:20 informacje
img

Po przebudowie linii tramwajowej w ciągu alei Pokoju, po niezbędnym usunięciu 7 drzew, nasadzonych zostanie ponad 20 nowych drzewek. Docelowo będzie ich więc więcej niż przed remontem - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

WYCINKA KILKU DRZEW

Obecnie na odcinku od estakady do wiaduktu przy Rezerwacie Archeologicznym rośnie 230 drzew w ramach zieleni uporządkowanej. Realizowana właśnie przebudowa wymaga wycięcia 6 drzew w miejscu inwestycji (m.in. z uwagi na potrzebę budowy peronu) oraz jednego, rosnącego przy estakadzie, którego stan zagraża bezpieczeństwu. Oznacza to, że niezbędna wycinka ograniczy się jedynie do 7 drzew.

NASADZENIA NOWYCH

Po zakończeniu przebudowy linii tramwajowej, w obrębie tego odcinka alei Pokoju zostaną nasadzone 22 nowe drzewa o wysokości ok. 3,5 metra każde (m. in. klon pospolity, platan klonolistny i lipa drobnolistna). Nasadzenia będą wyposażone w system napowietrzająco-nawadniający, co znacznie zwiększa szanse ich prawidłowego wzrostu.

ZACHOWAĆ EKOSYSTEM

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. zapewnia, że wykonawca prac budowlanych jest zobowiązany w zakresie ochrony zieleni miejskiej rosnącej w obrębie inwestycji do zachowania podobnych, rygorystycznych obwarowań także w trakcie prac na pozostałych odcinkach przebudowywanej starej linii tramwajowej. Jak podkreśla miejski przewoźnik, po uzgodnieniach z prezydentem miasta jednym z priorytetów przedstawionych wykonawcy inwestycji - zarówno w fazie projektowania, jak i realizacji prac, było i jest doprowadzenie do zminimalizowania w możliwie najwyższym stopniu ingerencji w drzewostan rosnący w obrębie placu budowy oraz zabezpieczenie zasobów miejskiej zieleni przed potencjalnie negatywnymi skutkami prowadzonych robót.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0298 seconds.