Z ostatniej chwili

Wiosenne porządki

2019-03-10 11:50:16 informacje
img

Rozpoczyna się zlecone przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu wielkie pozimowe sprzątanie częstochowskich ulic, chodników i obiektów mostowych. Zintensyfikowane też będą działania porządkowe na terenach zielonych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
MZDiT zlecił firmie wykonującej usługę zimowego i letniego utrzymania dróg rozpoczęcie sprzątania ulic (z krawężnikami), chodników i obiektów mostowych na terenie  miasta. Wielkie sprzątanie osadów, śmieci i innych pozimowych pozostałości  potrwa do końca kwietnia. W pierwszej kolejności pracami objęte będą ciągi o najwyższych kategoriach i natężeniu ruchu,  specjalistyczny sprzęt sprzątający powinien jednak dotrzeć wszędzie, gdzie konieczne będzie czyszczenie nawierzchni.
Mieszkanki i mieszkańcy mogą także zgłaszać potrzeby interwencji, dzwoniąc do Wydziału Utrzymania MZDiT (34 3664337 wew. 253). 
Intensywne, pozimowe sprzątanie terenów zielonych zapowiedziały także inne służby miejskie odpowiedzialne za utrzymanie miejskiej zieleni.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zobowiązał Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które ma nadzór nad firmami realizującymi zadanie utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych w mieście, do zintensyfikowania działań porządkowych. Miejsca te mają być uprzątnięte do końca marca. Dodatkowo wykonawca ma informować CzPK o zanieczyszczeniach lub „dzikich wysypiskach” w pobliżu utrzymywanych terenów. W zależności od rozpoznania sprawy przez Wydział Ochrony Środowiska właściciele gruntów będą mobilizowani do sprzątania, usuwania dzikich wysypisk lub zanieczyszczeń. Na terenach o nieustalonym stanie prawnym działania porządkowe będą finansowane z budżetu gminy.
Ponadto częstochowski MZDiT przystępuje do zakrojonych na szeroką skalę pozimowych napraw dróg asfaltowych, prac brukarskich przy usuwaniu usterek w ciągu chodników i miejsc parkingowych oraz utwardzania i wyrównywania ulic o nawierzchni gruntowej. Dotąd zabezpieczane były przede wszystkim ubytki zagrażające bezpieczeństwu w ruchu, aura i zasoby pozwalają już jednak na podjęcie napraw właściwych, które zostały zlecone firmom wykonującym tego typu prace, związane z bieżącym utrzymaniem na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Ekipy budowlane obecne będą we wszystkich dzielnicach miasta. Pracami przez najbliższe tygodnie objętych zostanie sto kilkadziesiąt ulic, chodników i obiektów pozostających w zarządzie MZDiT.
MZDiT prosi o ostrożność w rejonie oznakowanych miejsc, przy których prowadzone będą prace. Możliwe będą czasowe utrudnienia.

Page generated in 0.0319 seconds.