Z ostatniej chwili

Wirtualne spotkanie dla terapeutów

2020-11-04 10:33:26 informacje
img

Fundacja Vis Salutis zaprasza chętnych do udziału w darmowej konferencji poświęconej psychoterapii w edukacji. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się w formie zdalnej.

Konferencja „Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji” adresowana jest do terapeutów, wychowawców, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli placówek społeczno-kulturalnych oraz reprezentantów świata nauki. Spotkanie odbędzie się 28 listopada na kanale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC8spDnkfhwwfg6Oi0_Sz_YQ

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://vissalutis.pl/o-nas/konferencje/konferencje-2020/

 

AGENDA KONFERENCJI:

10.00 – Otwarcie

10.10 – Prężność w obliczu traumy. Mechanizmy i czynniki rozwojowe wobec negatywnych doświadczeń dzieciństwa - dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja Vis Salutis

10.40 – Opiekun przewlekle chorego seniora – od dezintegracji do integracji w czasie pandemii - dr Maria Rogiewicz / Fundacja Vis Salutis

11.10 – Wyrwani z niewoli. Pedagogika cyrku i inne twórcze metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem - Karol Domagała / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku

11.40 – Programy pomocy online dla osób nadużywających alkoholu - Jadwiga Fudała /PARPA, Fundacja Vis Salutis

12.20 – Psychoterapia online w czasie pandemii - Janusz Bachmiński / Fundacja Vis Salutis

12.45 – Widzieć więcej - refleksje z pracy terapeutycznej on-line z parami i rodzinami - Małgorzata Kowalczyk-Ziętek / Fundacja Vis Salutis

13.10 – W pułapce myśli, myśli w pułapce - dr Andrzej Śliwerski / Uniwersytet Łódzki, Fundacja Vis Salutis

13.30 – Dwuznaczność odosobnienia - Rafał Pniewski / Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, Fundacja Vis Salutis

14.10 – Zakończenie konferencji

Page generated in 0.0135 seconds.