Z ostatniej chwili

Witaj szkoło!

2020-09-02 11:57:25 informacje
img

Prawie 32,3 tysiące uczennic, uczniów i przedszkolaków rozpoczęło wczoraj nowy rok szkolny po dłuższej niż zwykle - bo  blisko sześciomiesięcznej - przerwie. 1633 dzieci poszło do szkoły po raz pierwszy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, naukę rozpoczęło w tym roku łącznie 32.289 uczennic i uczniów, w tym: 13.935 w szkołach podstawowych (1633 w klasach pierwszych), 13.186 w szkołach ponadpodstawowych (3117 w klasach pierwszych). Natomiast do miejskich przedszkoli będzie uczęszczało 5168 dzieci.

W inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 wziął udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk,. Życzył wszystkim głównie zdrowia, ale także wielu sukcesów i wytrwałości. Uroczystości towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi, bo w budynku w sierpniu zakończono gruntowną rozbudowę.

Prace remontowe w SP 47 przy ul. Przestrzennej rozpoczęły się pod koniec 2018 r., a ich celem była nie tylko poprawa komfortu nauki i pracy, ale także przeniesienie przedszkola z ul. Konwaliowej. Oprócz modernizacji istniejącego budynku inwestycja objęła budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego o powierzchni prawie 1000 m kw. z salą gimnastyczną (wraz z zapleczem) oraz salami szkolnymi i przedszkolnymi. Dotychczasowy budynek szkoły  przeszedł m.in. kompleksową termomodernizację, wymianę instalacji, przebudowano także pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne. Prace dopełniło zagospodarowanie  terenu – w tym przebudowa i rozbudowa dojazdów, parkingów i chodników – wraz z zielenią. Koszt wykonania robót  budowlanych to prawie 10,3 mln zł.

Szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa od 1 września funkcjonują w trybie stacjonarnym w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ. Przy organizacji rozpoczęcia roku szkolnego dyrektorzy uwzględnili wszystkie wytyczne,  specyfikę szkoły, liczbę uczniów oraz warunki lokalowe, tak aby uroczystości odbyły się bezpiecznie i sprawnie.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.