Z ostatniej chwili

Wnioski do CARA

2018-02-05 11:48:29 informacje
img

Z końcem lutego mija ostateczny termin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych z budżetu Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 
CARA powołano przede wszystkim po to, by wspierać, a przez to również promować osoby aktywne artystycznie, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę twórczą i nie mają własnych środków finansowych na realizację nierzadko oryginalnych przedsięwzięć. Jest przeznaczone dla amatorów, osób mieszkających lub działających na terenie Częstochowy. 
To odpowiednia opcja dla artystów i twórców nieprofesjonalnych, którzy nie zajmują się działalnością artystyczną zawodowo i zarobkowo. Dotyczy to też osób, które nie należą do profesjonalnych grup artystycznych lub związków twórczych, czy też nie ukończyły np. artystycznej szkoły wyższej lub średniej, w dziedzinie, w której składają wniosek. 
Składany do CARA w Ośrodku Promocji Kultury "Gaude Mater" (ul. Dąbrowskiego 1) wypełniony wniosek, powinien opisać dokładnie przedsięwzięcie oraz przedstawić kosztorys z nim związany. 
Oceną poszczególnych projektów zajmuje się Rada ds. Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w skład której wchodzą osoby reprezentujące przeróżne dziedziny kultury i znające się na rzeczy. Po zaakceptowaniu pomysłu i podpisaniu umowy, trzeba już tylko wziąć się do pracy, zrobić swoje i rozliczyć się z projektu. 
Ważne jest, by nie finansować tego samego przedsięwzięcia z różnych źródeł budżetu Urzędu Miasta Częstochowy. 

Page generated in 0.0311 seconds.