Z ostatniej chwili

Wnioski na centra przesiadkowe i minibusy elektryczne

2024-05-14 11:27:07 informacje
img

Częstochowa stara się o środki unijne na dwa ważne projekty planowane do realizacji w latach 2025-2027. Posłużą poprawie standardów komunikacji… i rekreacji. Miasto wnioskuje łącznie o blisko 45 mln zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Pierwszy z projektów dotyczy budowy na terenie Częstochowy trzech miejskich centrów przesiadkowych, umożliwiających integrację różnych rodzajów transportu, w tym pozwalających szybko i sprawnie zmienić środek transportu z indywidualnego (samochód osobowy, rower) na transport zbiorowy. Ich budowa pozwoli także na modernizację przestrzeni miejskich.

Koszt inwestycji to blisko 46 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie zakłada kwotę blisko 36 mln zł. Zmiany nastąpią w trzech lokalizacjach: na pl. Rady Europy przy dworcu kolejowym, przy węźle autostradowym drogi 908 przy ul. Przyjemnej – Gościnnej (w kierunku Konopisk przy stacji Krab i McDonald), a także w dzielnicy Północ, gdzie pętla autobusowa i parkingi przy ul. Gombrowicza - poprzez ciąg Promenady Niemena - będą połączone m.in. z ul. Kiedrzyńską.

W skład planowanych węzłów przesiadkowych wejdą m.in. poczekalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty, zadaszenia, oświetlenie), niezbędne ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i park&ride.

Inwestycje poprawią także możliwości rekreacji, bo na pl. Rady Europy ma pojawić się m.in. nowa fontanna i dużo więcej zieleni.

Zyska także Promenada Niemena, którą czekają przebudowa deptaka pieszo-rowerowego wraz z lepszą separacją traktów dla spacerowiczów i rowerzystów, wymiana i uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

Ponadto – w ramach unijnego projektu - na wybranych przystankach mają zostać zamontowane kolejne tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (zakłada się możliwość instalacji 65 nowych tablic, w działającym już systemie mamy ich na razie 50).

Celem projektu centrów jest zapewnienie lepszej dostępności do transportu publicznego, zwiększenie jego konkurencyjności oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz gospodarki zeroemisyjnej.

Planowane wydatki ogółem: 45 mln 887 tys. 279 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 35 mln 892 tys. 119 zł

Drugi z projektów dotyczy zakupu 4 mniejszych autobusów elektrycznych wraz z dwiea ładowarkami za blisko 13 mln zł, przy czym zakładane dofinansowanie to 9 mln zł.

To istotna inwestycja w tabor czystego transportu miejskiego. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej w dzielnicach i osiedlach Częstochowy dotychczas pozbawionych transportu zbiorowego, z uwagi na brak możliwości eksploatowania autobusów miejskich o standardowych parametrach. Zadanie jest spójne z założeniami Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Częstochowy.

Wydatki ogółem: 12 mln 870 tys. zł

Wnioskowane dofinansowanie: 9 mln 4 tys. 50 zł

Oba projekty wpisują się w program „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, przynosząc zarówno wiele udogodnień dla pasażerów, jak i poprawę komfortu poruszania się rowerzystów oraz pieszych. Będą to inwestycje proekologiczne, a sama budowa centrów wpłynie na poprawę jakości przestrzeni miejskiej, przede wszystkim w miejscach przeznaczonych do rekreacji, a wymagających zmian – na pl. Rady Europy i Promenadzie Niemena.

 

Wizualizacje: koncepcje zmian na placu Rady Europy, centrach przy ul. Gombrowicza (Północ) i ul. Gościnnej (Dźbów). 

Page generated in 0.0189 seconds.