Z ostatniej chwili

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta K. Matyjaszczyka

2019-05-17 11:06:22 informacje
img

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk uzyskał wotum zaufania na czwartkowej Sesji Rady Miasta 16 maja. Radni poparli także wykonanie budżetu za poprzedni rok i udzielili Krzysztofowi Matyjaszczykowi absolutorium.

Za udzieleniem wotum zaufania Krzysztofowi Matyjaszczykowi głosowało 18 radnych, przeciw było 10. Podobnie było w przypadku wykonania budżetu i absolutorium.

Regionalna Izba Obrachunkowa, biegły rewident oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Częstochowy nie miały żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2018 rok. Dodatkowo międzynarodowa agencja Fitch Ratings bardzo dobrze oceniła płynność finansową miasta i politykę spłaty długu. W 2018 roku deficyt budżetowy wyniósł 40 mln zł zamiast prognozowanych 63 mln zł. Dochody miasta zaplanowane w kwocie 1 mld 319 mln zł zostały zrealizowane w 95, 8 proc., wydatki w 94,3 procentach.

 

Page generated in 0.0155 seconds.