Z ostatniej chwili

Wpływ autostrad na środowisko i rozwój

2018-04-11 15:51:20 informacje
img

Konferencja „Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy terenów przyległych - wyzwanie dla gmin powiatu częstochowskiego w związku z budową autostrady A-1” we wtorek 17 kwietnia odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie (ul. Sobieskiego 9) - informuje Grażyna Folaron, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego. 
Konferencję organizują Starosta Częstochowski oraz Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Prezentowane referaty będą zawierać m.in.:
- wyniki wcześniejszych badań,
- odniesienie do planowania przestrzennego, w tym szczególnie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (propozycje rozwiązań, zapisów),
- przykłady dobrych praktyk z terenu Polski,
- odniesienie do powiatu częstochowskiego (fragment autostrady  A1 od granicy z woj. łódzkim do węzła Woźniki, odcinki F, G, H będące w realizacji oraz odcinek północny pozostający na etapie przetargu).
Program konferencji: 
10.00 - Otwarcie, przywitanie gości - Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski
10.05 - Wprowadzenie. Wielokryterialna ocena efektów inwestycji drogowych - prof. dr hab. Tomasz Komornicki
10.10 - Wpływ autostrad i dróg ekspresowych na klimat akustyczny, propozycje rozwiązań - prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
10.30 - Wpływ autostrad i dróg ekspresowych na poziom zanieczyszczeń  powietrza i gleby -  prof. dr hab. Marek Degórski
10.50 - Autostrady i drogi ekspresowe jako bariery ekologiczne - prof. dr hab. Jerzy Solon.
11.10 - Dyskusja dotycząca wpływu autostrad i dróg ekspresowych na środowisko i jakość życia 
12.10 - Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na dostępność przestrzenną obszarów przyległych - prof. dr hab. Tomasz Komornicki - dr hab. Piotr Rosik, prof. PAN
12.30 - Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na zmiany rozkładu ruchu oraz bezpieczeństwo drogowe - dr. hab. Piotr Rosik, prof. PAN; prof. dr hab. Tomasz Komornicki
12.50 - Wpływ autostrad i dróg ekspresowych na rozwój gospodarczy i sytuację społeczną obszarów przyległych - dr Rafał Wiśniewski 
13.10 - Dyskusja dotycząca wpływu autostrad i dróg ekspresowych na sytuację społeczno-gospodarczą
13.40 - Podsumowanie
14.00 - Zakończenie konferencji

Page generated in 0.0324 seconds.