Z ostatniej chwili

Wraki znikają z ulic

2018-10-04 12:29:42 informacje
img

Do 4 października tego roku dzięki skutecznym interwencjom częstochowskich strażników miejskich zwolniło się na terenie miasta już 194 miejsc parkingowych. W 2017 r. na terenie Częstochowy zwolniło się 80 miejsc parkingowych po tzw. „wrakach” - informuje częstochowska Straż Miejska.

Podczas tegorocznych interwencji 31 pojazdów odholowano na parking, co wiąże się z kosztami dla ich właścicieli. W pozostałych 163 przypadkach rozmowy strażników miejskich z właścicielami tzw. „wraków” spowodowały ich usunięci z ogólnodostępnych parkingów. Dzięki temu inni kierowcy zyskali kolejne miejsca parkingowe.
Straż Miejska może zlecić odholowanie pojazdu, który spełnia kryteria pojazdu długotrwale nieużywanego, na wniosek zarządcy drogi. Mieszkańcy, którym przeszkadzają tzw. „wraki”, w pierwszej kolejności swoje uwagi powinni zgłosić do zarządcy drogi, który następnie powinien powiadomić częstochowską Straż Miejską. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych wniosek powinna złożyć spółdzielnia.
Usuwanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje, że nie są używane, odbywa się na podstawie art. 50a ustawy „Prawo o ruchu drogowym” połączonej z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane”.

Page generated in 0.0268 seconds.