Z ostatniej chwili

Wsparcie dla bezdomnych

2019-01-07 14:16:38 informacje
img

Wyraźne ochłodzenie sprawiło, że miejskie służby podejmują kolejne działania wspierające osoby potrzebujące, szczególnie bezdomne. W najbliższą noc – wzorem poprzednich lat – będzie rozwożona m.in. ciepła zupa. MOPS apeluje także do mieszkańców Częstochowy o zwracanie uwagi na sytuację bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą być szczególnie niebezpieczne. Pamiętajmy również o ludziach starszych, chorych i samotnych.
W przypadku zauważenia osób wymagających pomocy, szczególnie tych przebywających na zewnątrz, należy niezwłocznie zawiadomić służby np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112, do Straży Miejskiej – tel. 986 lub poinformować MOPS w Częstochowie – tel. 34 37 24 200.
W nocy z 7 na 8 stycznia (z poniedziałku na wtorek) będą dostarczana w miejsca niemieszkane m.in. gorąca zupa, pieczywo, herbata. Jest to akcja zorganizowana przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Posiłki przygotowuje Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, a dostarczy je patrol Straży Miejskiej wraz ze streetworkerem. Akcję koordynuje MOPS. Będzie ona kontynuowana, jeśli niskie temperatury się utrzymają lub wznawiana każdorazowo, gdy temperatury spadną znacząco poniżej zera.
Minionej nocy (z niedzieli na poniedziałek) miejsca niemieszkane patrolowali streetworkerzy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE” i Fundacji Św. Barnaby. W ramach prowadzonego patrolu dostarczono bezdomnym herbatę i kołdry.
Pracownicy MOPS, streetworkerzy w asyście Policji lub Straży Miejskiej na bieżąco monitorują sytuację bezdomnych, także tych, którzy  przebywają w miejscach niemieszkanych (m.in. ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, pustostany, kanały ciepłownicze, dworce). Po dokonaniu oceny sytuacji osoby bezdomnej pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia, informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla bezdomnych. W uzasadnionych sytuacjach wezwane zostaje Pogotowie Ratunkowe. 
W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, bezdomni mogą skorzystać z Ogrzewalni Miejskiej  przy ul. Sikorskiego 78a. Ogrzewalnia jest czynna obecnie całodobowo -  bezdomni mają możliwość spędzenia w niej nocy, skorzystania z łaźni, zmiany odzieży, otrzymania środków czystości, gorącej herbaty.
Bezdomni mogą być skierowani także do MOPS - Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy ul. Krakowskiej 34, gdzie mogą dostać wsparcie m.in. co do skierowania do placówek całodobowych, pomocy materialnej i rzeczowej, potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego,  skorzystać z posiłku. Prowadzona jest tu również praca socjalna polegająca m.in. na opracowaniu indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i wsparciu w jego realizacji - informuje Olga Dargiel, specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji MOPS.

Page generated in 0.0314 seconds.