Z ostatniej chwili

Wsparcie dla branży turystycznej

2021-01-28 13:42:44 informacje
img

Województwo Śląskie pomoże gminom – a co za tym idzie również przedsiębiorcom – dla których źródłem utrzymania jest turystyka.

Śląski Pakiet dla Turystyki, który ma być odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w branży, w którą koronawirus uderzył najbardziej, ma zostać uruchomiony w I kwartale tego roku.

W ubiegłym roku z podobnej pomocy skorzystało 405 podmiotów, województwo dofinansowało 477 wydarzeń (w sumie przeznaczono na to 3,5 mln zł). Jednak druga fala pandemii spowodowała kolejny kryzys branży. Blisko 90 proc. hoteli odnotowało po wprowadzeniu rządowych obostrzeń średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego prawie 6 na 10 hoteli poniżej 10 proc. – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej wyników branży w listopadzie. Sytuacja w styczniu uległa dalszemu pogorszeniu. Ograniczenia związane z zamknięciem hoteli, gastronomii, stoków narciarskich oraz kumulacją ferii zimowych jeszcze bardziej pogłębiły zapaść. 

Dla przykładu: aż 90 procent przychodów Szczyrku pochodzi z podatków firm turystycznych, zaś 60-70 proc. z nich generowanych jest właśnie zimą. Podobna sytuacja dotyczy pozostałych gmin posiadających zimową infrastrukturę turystyczną, w tym przede wszystkim stoki narciarskie, które są motorem napędowym. 

 

Analizując skutki pandemii, badaniom poddano 38 gmin położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim oraz 15 gmin na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – łącznie 53 gminy. Subregion południowy stanowi 86 proc. potencjału turystycznego analizowanego obszaru, a obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej - 14 proc. Oznacza to, że skutki pandemii są największe w południowej części województwa. Samorząd województwa zdecydował o podniesieniu kwoty pomocy do 84 mln zł (wraz z ubiegłorocznym wparciem to 87,5 mln zł). Podział środków to 85 proc. dla gmin położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim oraz 15 proc. dla gmin położonych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (powiat częstochowski, myszkowski, zawierciański).

Pomoc będzie miała formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe. W efekcie gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych. Wysokość wsparcia wyniesie do 125 procent utraconych w 2021 r. dochodów budżetowych z tytułu decyzji podjętych przez organy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Wysokość wnioskowanej pomocy na jedną gminę wynosi nie więcej niż 2 mln zł (dotyczy gminy, w których stosunek ilości miejsc noclegowych w gminie liczonej do ilości mieszkańców w gminie przekracza wskaźnik 0,5) i po 500 tys. zł w przypadku pozostałych gmin.

Page generated in 0.0171 seconds.