Z ostatniej chwili

Wspólne oświadczenie w sprawie Ryneczku

2019-12-18 16:55:42 informacje
img

Kolejne spotkanie między przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „Wały Dwernickiego” otwiera możliwość kompromisowego rozwiązania, które zabezpiecza publiczny interes miasta, a jednocześnie minimalizuje obawy handlowców z „Ryneczku” związane z możliwą zmianą administratora targowiska. 

 

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego” oraz przedstawicieli władz Miasta Częstochowy po spotkaniu 18 grudnia 2019 r.

Celem spotkania w Urzędzie Miasta była rozmowa o przyszłości miejskiego targowiska „Wały Dwernickiego” i możliwość przyjęcia rozwiązania zgodnego ze standardami prawnymi, a także interesem społecznym i zawodowym wszystkich osób handlujących obecnie na tzw. Ryneczku przy Wałach Dwernickiego. 

Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego”  oświadczają, że zachowanie niektórych osób pragnących reprezentować środowisko handlowców z Ryneczku wykroczyło, zarówno w czasie spotkania z prezydentem miasta (12 grudnia), jak i w dniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy (13 grudnia),  poza ramy i normy ogólnie przyjęte.

Dlatego Zarząd Stowarzyszenia w imieniu swoim i swoich członków przeprasza wszystkich przedstawicieli władzy wykonawczej i uchwałodawczej, którzy poczuli się dotknięci formami napaści słownej, do których doszło w czasie wizyt handlowców w Urzędzie Miasta.     

Zarząd Stowarzyszenia jest zdania, że rozwiązanie problemu i wypracowanie kompromisu jest możliwe tylko poprzez racjonalny, rzeczowy i dojrzały dialog między Stowarzyszeniem a przedstawicielami władz miasta i miejskimi radnymi.   

Prezydent Miasta Częstochowy oświadcza, że przyjmuje wyjaśnienia przedstawicieli Stowarzyszenia i po kolejnym wysłuchaniu ich argumentów, deklaruje ze swej strony zaproponowanie rozwiązania związanego z dzierżawą targowiska, które byłoby zgodne z oczekiwaniami handlujących, a jednocześnie brało pod uwagę interes publiczny Miasta Częstochowy.

Prezydent skieruje na najbliższe posiedzenie Rady Miasta projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Kupców „Wały Dwernickiego” targowiska miejskiego na okres 2 lat. Chce też wspólnie z zarządem Stowarzyszenia zarekomendować Radzie Miasta przyjęcie tego projektu na najbliższej sesji Rady Miasta Częstochowy, zaplanowanej 19 grudnia.  

W imieniu Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego”- członkowie Zarządu: Wojciech Śniady (wiceprezes),  Marek Gruszecki (sekretarz zarządu)

W imieniu władz miasta Częstochowy: Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk , Zastępca Prezydenta Andrzej Babczyński, naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Piotr Gerasch

Page generated in 0.014 seconds.