Z ostatniej chwili

Wspólnie przeciw przemocy i stereotypom, które jej sprzyjają

2020-12-16 14:59:36 informacje
img

W Częstochowie rusza akcja z myślą o osobach doświadczających przemocy domowej bądź będących jej świadkami. To potrzebne zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, gdy przemoc w czterech ścianach narasta. Często bowiem nie wiemy,  jak i do kogo zwrócić się o pomoc, wsparcie, interwencję. Wokół przemocy domowej narosła też masa stereotypów, które nie pomagają z nią walczyć. Ta akcja ma pomóc to zmienić - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Kampanię społeczną „Wspólnie przeciwko przemocy” w ramach partnerstwa „Wspólny dom – wspólna sprawa” organizują ZGM „TBS”, Komenda Miejska Policji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z partnerami. Akcja jest odpowiedzią na wyniki ankiety Policji i MOPS wśród 261 mieszkanek i mieszkańców miasta. Analiza odpowiedzi, przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zarządzania PCz wykazała, że prawie 60 proc. badanych brakuje wiedzy, jak można przeciwdziałać przemocy w rodzinie, a procedura „Niebieskiej karty” jest nieznana bądź niezrozumiała dla 46 procent. Organizatorzy akcji chcą zmienić ten stan rzeczy. Kampania „Wspólnie przeciwko przemocy” ma upowszechniać wiedzę, jak uzyskać pomoc, służyć usprawnieniu systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz zmieniać stereotypy wokół samego zjawiska.

– Pamiętajmy, przemoc nie jest prywatną sprawą. Nie możemy pozostać obojętni. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy domowej – reagujmy. Wierzę, że wspólnie możemy pomóc tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Wspólnie przeciwko przemocy! – apeluje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który patronuje akcji.   

Także częstochowska Policja stawia sobie za cel, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak powinny postępować, gdy są świadkami przemocy domowej bądź są na nią bezpośrednio narażone. – Naszym obowiązkiem jest reagowanie i informowanie policji pod numerem alarmowym 112 – przekonuje komendant miejski Policji, insp. Dariusz Atłasik.

Centralnym elementem akcji będzie konferencja online organizowana jutro, 17 grudnia przez Wydział Zarządzania PCz, ZGM „TBS”, Komendę Miejską Policji oraz MOPS wraz z partnerami. – Będziemy rozmawiać o lokalnej społeczności w kontekście zjawiska przemocy domowej, o nowych przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz wynikach badań opracowanych przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej. Liczymy, że uda nam się opracować nowe, skuteczne rozwiązania – mówi prezes ZGM „TBS” Paweł Konieczny.  

Opracowane przez naukowców wnioski zostaną wykorzystane przez uczestniczące w badaniach instytucje – pomogą ulepszyć procedury i poprawić jakość życia rodzin, w których występuje przemoc.

Kampanii towarzyszą też spoty – radiowy i filmowy. W tym drugim pojawiają się Marta Honzatko, Iwona Chołuj oraz Maciej Półtorak z zespołu Teatru im. A. Mickiewicza. Świetnie pokazują, w jaki sposób stereotypy, obiegowe opinie, przekonania i twierdzenia funkcjonujące w mowie potocznej usprawiedliwiają przemoc domową. A więc też – jak bardzo są szkodliwe, jak bardzo przeszkadzają w walce z tym zjawiskiem. Obok artystów udział w spocie wziął Daniel Zych z częstochowskiej Policji

Akcję ilustrują również plakaty z wizerunkami aktorek i aktorów Teatru. Będzie można się na nie natknąć na częstochowskich ulicach czy w budynkach administrowanych przez ZGM „TBS”. Powstanie także specjalne wydanie „Informatora” ZGM, z którego dowiemy się, jak i gdzie szukać pomocy.   

Przemoc to nie tylko zadawanie bólu fizycznego czy obelgi. To także niszczenie własności, zmuszanie do kontaktów seksualnych, dominacja jednej osoby nad drugą, zmuszanie kogoś do robienia rzeczy postrzeganych przez nią bądź niego jako poniżające. Przemoc to również przenoszenie odpowiedzialności za agresywne zachowanie sprawcy na osobę nim dotkniętą. To zakazywanie kontaktów z rodziną, znajomymi, pozbawianie pieniędzy, nieustanne kontrolowanie wydatków.

W dobie pandemii stres, frustracja związana z utrzymaniem pracy, zmniejszeniem wynagrodzenia, pracą zdalną, ograniczeniem interakcji międzyludzkich, przekładają się na zwiększenie zjawiska przemocy. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) odbiera alarmujące sygnały dotyczące konsekwencji izolacji i kwarantanny dla poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą domową. Częstochowska akcja jest odpowiedzią miasta – w tym jego instytucji samorządowych – na apele RPO do instytucji publicznych o zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.

Na zdjęciu: aktorzy Teatru im. A. Mickiewicza,
którzy wzięli udział w spocie w ramach kampanii

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0147 seconds.