Z ostatniej chwili

Wspólnie zadbajmy o bezpieczne ferie

2019-02-09 13:16:36 informacje
img

Zimowe ferie w woj. śląskim rozpoczynają się już w ten weekend. Choć dużych mrozów na razie nie ma, Straż Miejska przestrzega zwłaszcza dzieci i młodzież przed ryzykownymi zachowaniami nad zamarzniętą wodą. Przypomina też o zadbaniu o bezpieczeństwo naszych mieszkań podczas wyjazdów.
Pod hasłem „Krucha wyobraźnia to kalectwo” strażnicy miejscy z referatu ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży organizowali szkolne prelekcje przed feriami. Teraz  przypominają, aby nad zamarzniętymi akwenami zachowywać się ostrożnie i rozsądnie.
Należy więc pamiętać, że nie wolno wchodzić na zamarznięty lód, który w każdej chwili może pęknąć. Aby poślizgać się na łyżwach, warto wybrać miejsca bezpieczne i legalne, a takimi są w naszym mieście lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego – z wybudowanym już przed startem sezonu, zapewniającym dodatkowy komfort zadaszeniem – oraz ślizgawka MOSiR-u w parku podjasnogórskim przy ul. 3 Maja. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia obu obiektów oraz regulaminy korzystania z nich można znaleźć na stronie http://www.mosir.pl/index.php?page=obiekty
Straż Miejska apeluje także, aby na czas dłuższych wyjazdów na ferie dobrze zabezpieczyć mieszkania czy domy. Wskazane jest, aby „miał na nie oko” ktoś z rodziny lub sąsiadów, stwarzając przy okazji pozory obecności domowników. Warto również zastanowić się nad zakupem i instalacją urządzeń alarmowych – wszelkie zabezpieczenia przyczyniają się bowiem do poprawy bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast zauważymy osoby obserwujące mieszkania czy domy sąsiadów albo podejrzane pojazdy w ich pobliżu, należy powiadomić służby mundurowe.
Ferie to także okres, w którym wiele osób nieletnich sięga po alkohol i papierosy. Straż Miejska przypomina, że sprzedaż wyrobów tytoniowych lub alkoholowych osobom poniżej 18 lat jest zabroniona.
O wszelkich czynach zabronionych należy informować służby mundurowe, w tym dyżurnego Straży Miejskiej pod telefonem alarmowym 986. Strażniczki i strażnicy będą na bieżąco kontrolować miejsca, w których podczas ferii gromadzi się młodzież i dbać o zachowanie spokoju i porządku publicznego.

 

Page generated in 0.0329 seconds.