Z ostatniej chwili

Wstrzymano posiedzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2020-03-13 15:14:26 informacje
img

Kolejne instytucje zawieszają swoją działalność. Do odwołania wstrzymano posiedzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Informacje dotyczące orzekania o niepełnosprawności i jej stopniu oraz trybie i zasadach wydawania kart parkingowych i legitymacji będzie można tylko uzyskać telefonicznie oraz mailowo.

Numery telefonów: 34/3660464 34/37073803, 34/3707385, adres email: zd@czestochowa.um.gov.pl

Dokumenty składane dotychczas bezpośrednio w siedzibie Zespołu, w tym m.in.:

  •     -wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • -    wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
  • -    podania w sprawie wydania duplikatów orzeczeń,
  •     -dokumentację medyczną,
  •     -uzupełnienie braków formalnych
  • -    odwołania

należy przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

al. Niepodległości 20/22

42-216 Częstochowa

Druki wniosków:

  •     -o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  •     -o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 
  • -    o wydanie karty parkingowej,

należy pobierać ze strony internetowej Urzędu Miasta https://bip.czestochowa.pl/ z zakładki Poradnik interesanta lub poprosić w mailu lub telefonicznie o wysłanie pocztą.

Page generated in 0.0155 seconds.