Z ostatniej chwili

Wybory 2023 – zaświadczenia tylko do czwartku (czyli do dziś!)

2023-10-12 11:24:28 informacje
img

Tylko do 12 października można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wnioski o zmianę miejsca głosowania. Dotyczy to osób, które nie są dopisane do stałego obwodu głosowania lub zmieniają miejsce pobytu w dniu wyborów – przypomina Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Z urzędu w spisach wyborców w Częstochowie ujęte są osoby zameldowane na pobyt stały, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat, oraz osoby, które złożyły wniosek o dopisanie do stałego obwodu głosowania. Osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy, nie są z urzędu ujmowane w spisach wyborców.
Aby sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, można skorzystać z usługi udostępnionej na portalu gov.pl (potrzebny jest podpis elektroniczny, profil zaufany lub potwierdzenie tożsamości poprzez portal bankowości elektronicznej).
Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Częstochowy, który nie posiada zameldowania na pobyt stały, może pobrać w dowolnym urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców, składając wniosek o zmianę miejsca głosowania.
Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnej gminie w Polsce, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie wydawane jest na własnoręcznie podpisany wniosek. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę (wymagane jest pisemne upoważnienie). Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są jeszcze do 12 października w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5 – sala 111 (I piętro).
Wniosek o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców (wniosek o zmianę miejsca głosowania) najprościej złożyć można za pośrednictwem usługi udostępnionej na portalu gov.pl (korzystając z jednego z elektronicznych narzędzi do potwierdzenia tożsamości) lub osobiście - składając wniosek o zmianę miejsca głosowania, zawierający dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie tego dnia przebywał. Aby zostać dopisanym do spisu wyborców, wniosek należy złożyć najpóźniej 12 października. Można dokonać tego w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5 – sala 111 (I piętro).
W czwartek 12 października Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wnioski o zmianę miejsca głosowania będzie wydawał we wskazanym wyżej miejscu do godz. 17.00.
Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, należy przygotować:
- dowód osobisty lub paszport;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wniosek musi zostać podpisany przez wyborcę nawet jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik);
- pisemne upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r., jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r.
Przed tegorocznymi wyborami widać duże zainteresowanie głosowaniem wśród osób potrzebujących zaświadczenia.
Już na początku ostatniego tygodnia przed wyborami Urząd Miasta Częstochowy odnotował ponad 3 tysiące wniosków o zmianę miejsca głosowania (przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 roku wszystkich takich wniosków było 1571).
Do minionego poniedziałku wydano też już 1616 zaświadczeń o prawie do głosowania w dowolnym miejscu (w poprzednich wyborach wszystkich takich zaświadczeń wydano 1224).
Ponadto – tylko do 9 października wnioski o dopisanie do stałego obwodu głosowania złożyły 332 osoby (w wyborach w 2019 roku wszystkich takich wniosków było 267).
Wszystkie istotne informacje dotyczące organizacji wyborów w Częstochowie są dostępne na www.czestochowa.pl pod banerem WYBORY 2023.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0202 seconds.