Z ostatniej chwili

Wyrok w sprawie zanieczyszczenia środowiska

2018-11-05 12:33:57 informacje
img

Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie przeciwko prezesowi zarządu i prokurentowi spółki, dotyczący zanieczyszczenia środowiska poprzez użytkowanie myjni cystern kolejowych - informuje prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Wyrokiem z 29 października Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał prezesa zarządu i prokurenta spółki na kary po 100 stawek grzywny, przy przyjęciu, że wysokość jednej stawki wynosi 100 zł (10.000 zł).
Wymierzone przez sąd kary są zgodne z wnioskami, jakie w tej sprawie prokurator złożył w mowie końcowej.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie złożył Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. W zawiadomieniu stwierdzono, że firma prowadząca myjnię cystern kolejowych w Częstochowie przy ul. Mochnackiego działa bez wymaganych zezwoleń na emisję gazów i pyłów oraz wytwarzanie odpadów. Zastępca Prezydenta poinformował, że działalność jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.
W toku śledztwa Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe ustalono, że od początku 2016 r. do Urzędu Miasta Częstochowy wpływały liczne skargi dotyczące zanieczyszczenia powietrza w rejonie ulic Mochnackiego, Rejtana i Sieroszewskiego, które skutkowało dolegliwościami zdrowotnymi w postaci bólu głowy, wymiotów i omdleń.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta ustalił, że skargi mają związek z działalnością myjni cystern kolejowych z substancji ropopochodnych, która funkcjonowała  przy ul. Mochnackiego.
W lutym 2016 r. Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w ww. firmie, w wyniku której ustalono, że nie ma  wymaganych pozwoleń co do  wyprowadzania do powietrza gazów i pyłów oraz wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Efektem kontroli było wydanie w kwietniu 2016 r. decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji. Ponadto stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej normy stężenia benzenu i węglowodorów aromatycznych.
Na skutek rozwiązania przez właściciela terenu umowy dzierżawy, firma zakończyła działalność 31 maja 2016 r.
W trakcie śledztwa powołano biegłego z zakresu ochrony środowiska. Na podstawie wydanej opinii ustalono, że działalność myjni powodowała istotne obniżenie jakości powietrza, a także zagrażała życiu i zdrowiu ludzi.
W postępowaniu prokurator przedstawił prezesowi zarządu firmy i jej prokurentowi zarzut popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia powietrza, powstałego na skutek działalności myjni cystern kolejowych, które zagrażało życiu i zdrowiu człowieka oraz powodowało istotne obniżenie jakości powietrza. Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do zarzucanego im przestępstwa i odmówili złożenia wyjaśnień.
Oskarżeni w tej sprawie nie byli w  przeszłości karani.

Page generated in 0.0383 seconds.