Z ostatniej chwili

Wysokość kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2019 rok

2019-07-23 20:11:53 informacje
img

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 lipca 2019 roku (M.P z 2019 r. poz. 697) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2019 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3454 zł.

Page generated in 0.0319 seconds.