Z ostatniej chwili

Wzrosła liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych

2020-12-17 11:40:26 informacje
img

We wrześniu i październiku ubiegłego roku ZUS w całym kraju wypłacił 56 tys. zasiłków pogrzebowych, w analogicznym okresie tego roku wypłacono ich przeszło 62 tys., czyli ponad 6 tys. więcej. Natomiast w województwie śląskim w okresie od września do października 2020 r. wypłacono prawie 9,8 tys., a rok wcześniej 8,5 tys. zasiłków pogrzebowych. Największy wzrost wypłaty zasiłków pogrzebowych w naszym województwie nastąpił w listopadzie tego roku. Oddziały ZUS wypłaciły ponad 6,2 tys. zasiłków pogrzebowych, podczas gdy w listopadzie 2019 r. - 4,1 tys.

Zasiłek pogrzebowy to zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. O wypłatę świadczenia mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoby, czy organizacje, które poniosły koszty związane z pochówkiem. Może to być np. sąsiad osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

* Wysokość zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku. - Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.

* ZUS pomoże przy formalnościach

Aby usprawnić procedury i zminimalizować formalności w tych przykrych dla rodziny i bliskich okolicznościach, jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, ZUS pozyska go we własnym zakresie z Urzędu Stanu Cywilnego. Tym samym klient nie będzie musiał go dostarczać w formie papierowej. Trzeba pamiętać, że ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko  gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. - Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu zgonu, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane zmarłego, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy tj. imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejscowość zgonu - tłumaczy rzeczniczka.

* Statystyka wypłat zasiłków pogrzebowych w woj. śląskim

W okresie od września do listopada oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły ponad 16 tys. zasiłków pogrzebowych. W analogicznych  miesiącach ubiegłego roku liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych była niższa o około 3,4 tys. i wyniosła 12,6 tys. Największy wzrost liczby zasiłków pogrzebowych jesienią tego roku nastąpił w listopadzie. Wówczas w województwie śląskim wypłacono ponad 6,2 tys. zasiłków pogrzebowych, podczas gdy w listopadzie 2019 r. takich wypłat było 4,1 tys. W niektórych oddziałach wzrost liczby wypłat w listopadzie był o kilkaset świadczeń wyższy niż w poprzednim roku, ale były też oddziały, gdzie był nawet dwukrotnie wyższy.

 

Oddział ZUS Bielsko-Biała

wrzesień 2019 - 550

wrzesień 2020 - 609

października 2019 - 553

października 2020 - 724

listopad 2019 - 496

listopad 2019 - 1080

 

Oddział ZUS Chorzów

wrzesień 2019 - 645

wrzesień 2020 - 863

październik 2019 - 894

październik 2020 -1001

listopad 2019 - 691

listopad 2020 -956

 

Oddział ZUS Częstochowa

wrzesień 2019 - 543

wrzesień 2020 - 588

październik 2019 - 591

październik 2020 - 574

listopad 2019 - 483

listopad 2020 - 731

 

Oddział ZUS Rybnik

wrzesień 2019 - 757

wrzesień 2020 - 890

październik 2019 - 859

październik 2020 - 908

listopad 2019 - 814

listopad 2020 - 1156

 

Oddział ZUS Sosnowiec

wrzesień 2019 - 704

wrzesień 2020 - 801

październik 2019 - 767

październik 2020 - 955

listopad 2019 - 737

listopad 2020 - 1055

 

Zabrze

wrzesień 2019 - 853

wrzesień 2020 - 1163

październik 2019 - 776

październik 2020 - 709

listopad 2019 - 897

listopad 2020 - 1258

Page generated in 0.0147 seconds.