Z ostatniej chwili

Z parlamentarzystami województwa o problemach samorządów

2020-03-02 14:28:17 informacje
img

Pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów lokalnych, wysokie obciążenie kosztami realizacji zadań oświatowych, negocjacje z Unią Europejską w związku z kolejnym okresem programowania 2021 - 2027 w kontekście zapowiadanej obniżki alokacji środków dla Polski, utworzenie nowego systemu gospodarki odpadami oraz działania na rzecz czystego powietrza to główne tematy poruszane podczas spotkania Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z parlamentarzystami, które 28 lutego odbyło się w Dąbrowie Górniczej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Samorządowcy mówili o pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów w Polsce wynikającej zwłaszcza ze zmian w podatkach PIT, rosnących kosztów realizacji zadań publicznych oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń; utraty udziałów w podatku PIT od wypłat środków z tytułu Otwartych Funduszy Emerytalnych; rosnących wydatków oraz zbyt niskich poziomów dotacji na zadania zlecone; rosnących wydatków na ochronę zdrowia, szczególnie wśród szpitali, gdzie nadzór właścicielski sprawuje samorząd.
Kolejnym tematem było wysokie obciążenie samorządów kosztami reformy oświaty oraz niedoszacowanie środków otrzymywanych w związku z realizacją zadań oświatowych, w tym: stałe pokrywanie różnic między bieżącymi wydatkami oświaty a środkami otrzymywanymi z budżetu Państwa; dwukrotny wzrost wydatków majątkowych na oświatę (spowodowany reformą oświatową); przerzucanie kosztów wzrostu płac środowiska nauczycielskiego na samorządy.
Bardzo ważne dla mieszkanek i mieszkańców naszego regionu, o czym mówił podczas spotkania m.in. zastępca przewodniczącego Związku, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, są także negocjacje z Unią Europejską w związku z kolejnym okresem programowania 2021 - 2027 w kontekście zapowiadanej obniżki alokacji środków dla Polski. Szczególnie istotne jest tu zachowanie formuły ZIT/RIT jako sprawnego i efektywnego mechanizmu wdrażania środków, a także rozważenie skierowania większych środków finansowych na instrumenty terytorialne; zabieganie o znacznie większe niż zapowiadane środki finansowe dla woj. śląskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz działania na rzecz niepomniejszania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich II filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski.
O utworzenie nowego systemu gospodarki odpadami ŚZGiP apeluje od dawna. Tym razem także prosi o podjęcie prac nad nowym system gospodarki odpadami komunalnymi oraz szybkie i skuteczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
Samorządowcy apelowali także o przyspieszenie prac nad rzetelnym finansowaniem działań antysmogowych dla samorządów.
Przed spotkaniem z parlamentarzystami odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przyjęto stanowiska dotyczące m.in. przejazdów kolejowych oraz zmian w przepisach dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.
O problemach we współpracy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. mówił Zastępca Przewodniczącego Związku  Krzysztof Matyjaszczyk. Przedstawiono także informację z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 26 lutego.

Page generated in 0.0141 seconds.