Z ostatniej chwili

ZUS skontrolował chorych na zwolnieniu

2019-08-08 12:54:46 informacje
img

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r. w województwie śląskim ZUS zakwestionował chorobowe u ponad 2,4 tys. osób. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych wyniosła 2,197 mln zł. 

ZUS ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania  niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu, czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W pierwszym półroczu tego roku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim  przeprowadziły 46,5 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 2439 zasiłków chorobowych na kwotę 2.197.800 zł. Tym samym ZUS podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było nieco ponad 2064, a kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła 2,11 mln zł. 

Niezwykle pomocne w bieżącej prewencji w zakresie świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości. 

 

Oto dane dla województwa śląskiego w podziale na Oddziały:

 

Oddział: Bielsko-Biała

Liczba przeprowadzonych kontroli: 4756

Liczba osób, którym wstrzymano / pozbawiono prawa do zasiłku: 245

Kwota cofniętych zasiłków (zł): 185.100

 

 

Oddział: Chorzów

Liczba przeprowadzonych kontroli: 8994

Liczba osób, którym wstrzymano / pozbawiono prawa do zasiłku: 625

Kwota cofniętych zasiłków (zł): 570.500

 

Oddział: Częstochowa

Liczba przeprowadzonych kontroli: 6758

Liczba osób, którym wstrzymano / pozbawiono prawa do zasiłku: 450

Kwota cofniętych zasiłków (zł): 321.800

 

Oddział: Rybnik

Liczba przeprowadzonych kontroli: 9689

Liczba osób, którym wstrzymano / pozbawiono prawa do zasiłku: 558

Kwota cofniętych zasiłków (zł): 608.200

 

Oddział: Sosnowiec

Liczba przeprowadzonych kontroli: 8124

Liczba osób, którym wstrzymano / pozbawiono prawa do zasiłku: 285 

Kwota cofniętych zasiłków (zł): 211.100

 

Oddział: Zabrze

Liczba przeprowadzonych kontroli: 8209

Liczba osób, którym wstrzymano / pozbawiono prawa do zasiłku: 276

Kwota cofniętych zasiłków (zł): 301.100

 

Dane ogólnopolskie

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymano wypłatę 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

 

Page generated in 0.0166 seconds.