Z ostatniej chwili

Zarząd szpitala na Parkitce prezentuje plan naprawczy

2019-06-07 13:27:46 informacje
img

Spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie z przedstawicielami lekarzy zrzeszonych w spółce Parkitka odbyło się w czwartek 6 czerwca. Zarząd zaprezentował założenia planu naprawczego, kierunki rozwoju Szpitala, a także podał informacje dotyczące pozyskanych środków.

Podczas spotkania z lekarzami Zarząd zapewnił, że podnoszony przez lekarzy problem płac zostanie rozwiązany. - Chcemy dobrze wynagradzać lekarzy, ale ich pensje będą wypłacane zgodnie z prawem, dlatego dyskutujemy o zasadach, nie o kwotach. Dążymy do tego, aby wszyscy otrzymywali wynagrodzenia terminowo. I taki jest nasz cel - podsumowuje Zbigniew Bajkowski, dyrektor ekonomiczny Szpitala w Częstochowie. - Zadeklarowałem złożenie pisemnego zobowiązania, że od września 2019 roku Szpital będzie płacił wynagrodzenia za dyżury regularnie i w terminie. Poprosiłem wszystkich, którzy złożyli deklaracje o odstąpieniu od pełnienia dyżurów, o ich cofnięcie – dodaje Zbigniew Bajkowski. Spółka Parkitka potwierdziła, że przyjmuje zobowiązanie dotyczące terminu, który został zaproponowany podczas dialogu.

W trakcie spotkania dyskutowano również o rozwoju Szpitala. Przedstawiony został harmonogram najbliższych prac, a także kwestie inwestycji niezbędnych do poczynienia, aby Szpital jak najlepiej mógł spełniać swoją rolę względem pacjentów. Dyrektor ekonomiczny Szpitala Zbigniew Bajkowski przekazał uczestnikom spotkania informacje o sytuacji finansowej placówki. Wskazał także, że Zarząd Szpitala pozyskał 30 mln zł środków zewnętrznych na pokrycie zobowiązań wymagalnych, co powinno pozwolić terminowo regulować wynagrodzenia lekarzy pełniących dyżury dla Szpitala, od września 2019 roku. Zarząd Szpitala chce ponadto przeznaczyć w 2019 r. około 3,5 mln zł ze środków własnych na prace remontowe oddziałów szpitalnych i zakup nowego sprzętu do diagnostyki i zabiegów, oraz ratujących życie np. nowego zestawu do laparoskopii dla oddziału chirurgii ogólnej, sztucznej nerki dla oddziału OIOM dla dorosłych oraz aparatu Ebus dla oddziału chorób płuc.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym dla mediów, Zarząd Szpitala stara się pozyskać pieniądze zewnętrzne na kolejne inwestycje. Przeprowadzony będzie m.in. gruntowny remont całego piętra w obiekcie PCK, na którym zostanie umieszczony oddział wewnętrzny będący w chwili obecnej w tym samym budynku, ale którego stan techniczny wymaga poprawy. Inwestycja ta wyniesie około 2 mln zł i zostanie ukończona w połowie 2020 r.

Page generated in 0.0225 seconds.