Z ostatniej chwili

Zastraszanie i przemoc wśród nieletnich

2021-07-20 12:35:55 informacje
img

Zastraszanie i przemoc wśród nieletnich - to temat tegorocznej edycji konkursu „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). Projekty mogą składać do 10 września m.in. organizacje pozarządowe.

Tematem konkursu jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline). Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku.

Nagroda główna w konkursie to 10.000 euro. Ponadto regulamin przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, wstępnie planowanej na 9 grudnia 2021 r. 

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Do eliminacji każdy podmiot –  m.in. organizacja pozarządowa  – może zgłosić maksymalnie 3 projekty, a niezbędnym warunkiem jest, by zostały wcześniej poddane ewaluacji.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. na adres:

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizuje, jak co roku, Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Za jego przeprowadzenie na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.

Więcej informacji, wraz z regulaminami i formularzami na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2 

 

Page generated in 0.0166 seconds.